Hoppa till huvudinnehållet
Mobbning

Mobbning och trakasserier vanligt inom sjöfarten

Mobbning och sexuella trakasserier har länge varit ett arbetsmiljöproblem till sjöss och enligt en ny studie har problemet inte minskat de senaste åren. Fler än hälften av de kvinnliga anställda till sjöss säger sig ha blivit utsatta.

Enligt en ny vetenskaplig artikel av Cecilia Österman och Magnus Boström på Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet, varierar andelen som blir mobbade och trakasserade på arbetsplatser till sjöss från 8 till 25 procent. Bland de kvinnliga anställda uppger hela 50 procent att de blivit utsatta. Artikeln visar också att läget varit ungefär detsamma sen de första studierna i ämnet kom i mitten av 1990-talet.

En förklaring till att mobbning och trakasserier är så vanligt inom sjöfarten är enligt Cecilia Österman att arbete till sjöss är ett maskulint kodat yrke. Foto: Linnéuniversitetet

– Det finns en rå jargong, hög riskacceptans och en föreställning om att man ska vara en riktig karlakarl för att jobba till sjöss, säger Cecilia Österman, universitetslektor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Otydlig gräns mellan arbete och privatliv

Arbetet ombord är också präglat av osäkra anställningar, hög arbetsbelastning och motstridiga krav på att jobba både effektivt och säkert. En annan förklaring till att sjöfarten är utsatt är de svaga gränserna mellan arbete och privatliv som råder ombord på fartyg.

– Man bor och jobbar väldigt tätt inpå varandra under långa perioder. Det ställer extra höga krav på ledarskapet och de mellanmänskliga relationerna eftersom man inte har stöd omkring sig i form av vänner och familj, säger Cecilia Österman.

Sjöfarten har hittills fokuserat på fysiska risker i arbetsmiljön och Cecilia Österman anser att branschen behöver bli bättre på att fånga upp och åtgärda de risker som handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Chefer i land samt befälen ombord behöver stöd för att ta itu med de faktorer som utgör grogrunden för mobbning och trakasserier.

– Tyvärr är det så att det är den närmsta chefen som i många fall är förövaren. Men jag tror inte det beror på att sjöfarten är full av onda människor. Det speglar snarare chefernas arbetssituation ombord. De behöver stöd.

Läs studien: 

FAKTA

Sjöfarten

  • Sjöfarten i Sverige sysselsätter omkring 28 000 personer om man räknar in de som jobbar på land med administration etc. Knappt hälften av dessa (13 000) jobbade ombord innan pandemin. Under pandemin minskade det till 11 400 men nu ökar antalet anställda igen.
  • Cirka 30 procent av de anställda inom sjöfarten är kvinnor vilket är ovanligt mycket i en internationell jämförelse där siffran ligger på ungefär 2 procent. Anledningen är att Sverige har så pass mycket färjetrafik och de kvinnliga anställda arbetar ofta inom serviceyrken som butiker och restauranger ombord.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Mobbning

Senaste om Forskning