Hoppa till huvudinnehållet
Mobbning

Den som inte ingriper vid mobbning kan själv bli utsatt

Att ingripa vid mobbning på jobbet leder inte till ökad risk att själv bli utsatt. Tvärtom ökar risken att bli mobbad om du inte gör något, visar ny unik forskning från Linköpings universitet.

Varje dag går många till jobbet och mår dåligt. Ungefär 7 procent, över 200 000 personer, av Sveriges yrkesverksamma utsätts för mobbning på sin arbetsplats.

Förutom att den som blir utsatt mår dåligt påverkas hela arbetsgruppen negativt visar tidigare forskning. Dessutom har man sett att mobbning minskar produktiviteten på arbetsplatsen vilket får en starkt negativ ekonomisk påverkan.

– Det finns alltså väldigt många incitament för att motverka mobbning. Där våra resultat blir ännu ett argument i den vågskålen, säger Michael Rosander, biträdande professor i psykologi vid Linköpings universitet. Foto:privat

Tillsammans med Morten Birkeland Nielsen vid universitetet i Bergen har han undersökt konsekvenserna för den som ingriper vid mobbning på en arbetsplats. Det visade sig att den som agerar inte löper större risk att själv drabbas, däremot är risken att själv bli mobbad betydligt högre om man inte gör något, mer än tre gånger så stor.

– Det finns en spridd uppfattning om att det är svaga individer som drabbas och elaka människor som mobbar, och elaka människor vill man ju inte bråka med, säger Michael Rosander.

Otydliga roller ökar risken

Men att se det som ett individproblem går tvärtemot alla forskningsresultat som pekar på att mobbning oftast beror på en dålig arbetsorganisation.

– Det kan till exempel handla om otydlighet kring roller och ansvar men det kan också vara en chef som inte ingriper när det behövs, säger Michael Rosander.

Tidigare forskning kring mobbning har främst inriktat sig på den som blir utsatt för mobbning och det finns ingen tidigare forskning alls om vad som händer när man ingriper mot mobbning.

– Det förvånar mig jättemycket. Jag är ju intresserad av att förstå mobbningsproblematiken i stort och då är detta en jätteviktig del, säger Michael Rosander.

Anledningen till att man löper mindre risk att drabbas om man ingriper tror Michael Rosander kan ha olika förklaringar. När någon uppmärksammar en mobbningssituation ökar chanserna att frågan tas upp på arbetsplatsträffar och blir en del av det naturliga arbetsmiljöarbetet.

– Då minskar ju risken för alla att drabbas, säger han.

Fler vågar sluta upp

En annan orsak kan vara att om någon aktivt går in och stöder den utsatta så blir den inte längre en lika stor minoritet, och dessutom blir chansen större att fler vågar sluta upp bakom den mobbade.

Studien är ett första steg för att undersöka olika aspekter av att ingripa. Framöver planerar Michael Rosander för fler studier för att få en mer detaljerad bild. Till exempel hur det påverkar hur man agerar och vilken betydelse det har vilken status eller befattning den som mobbar eller ingriper har.

– Det är viktigt att fortsätta studera detta och att ännu tydligare kunna visa på praktiska tillämpningar av resultaten, säger han.

 

TIPS

Så hjälper du en utsatt kollega

  • Det är alltid bättre att göra något än ingenting alls. Dessutom löper du större risk att själv drabbas om du blir en passiv åskådare.
  • Prata med den som utsätts och säg att du ser vad som pågår.
  • Om du inte vågar ingripa direkt kan du vända dig till din närmsta chef eller annan person i organisationen som du har förtroende för.
bild på Kerstin Karlsson

Kerstin Karlsson

Mer om Mobbning

Senaste om Forskning