Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Nycklar till en lärande organisation

Att vara en lärande organisation som ständigt utvecklas är nog något som de flesta företag strävar efter. Men hur når man egentligen dit? Forskarna Lotta Dellve och Andrea Eriksson har sammanställt ett antal nyckelfaktorer i en ny handbok.

Andrea Eriksson, docent i ergonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har tillsammans med Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, skrivit handboken "Lärande för hållbar verksamhetsutveckling"Foto: KTH

– Vi har märkt att man på många arbetsplatser vill ha stöd i hur man kan integrera hållbarhetsfrågor i sin verksamhetsutveckling. Vi har sett goda exempel inom vården på hur man har lyckats förbättra sitt ledarskap och sin arbetsmiljö. Så vi blev intresserade av vilka lärandeprocesser som har bidragit till förbättringar och ökad hållbarhet, sa Andrea Eriksson när hon presenterade handboken på ett webbinarium arrangerat av Afa Försäkring.

Råden i boken är uppdelade på individnivå, arbetsgruppsnivå och organisationsnivå. En nyckelfaktor för lärande och utveckling på individnivå handlar om att vara öppen och vilja lära sig nya saker.

– Man måste kunna lyssna på andra, ta lärdom av andra och ha en öppen och accepterande inställning. Men det handlar också om att proaktivt omforma sin egen arbetssituation. Att använda sig av det stöd och de resurser som finns för att göra arbetet bättre för sig själv, sa Lotta Dellve.Creative Commons

När det gäller lärande på gruppnivå är goda relationer i gruppen en helt avgörande framgångsfaktor, enligt Andrea Eriksson.

– Vikten av goda relationer är något vi sett i flera av våra projekt. Det sociala kapitalet i arbetsgruppen är bränslet i utvecklingsarbetet och förbättrar lärandeklimatet. Det skapar också arbetsglädje och engagemang, sa Andrea Eriksson.

En annan viktig faktor är att vara förstådd och accepterad i gruppen.

– Då vågar man komma med idéer och man vågar också ha fel ibland. Att få uppskattning är också viktigt för viljan att lära.

Att känna tillit till sina kollegor och sin chef är nödvändigt för att utvecklingsarbete ska lyckas.

– Men här gäller det att tilliten både fungerar horisontellt och vertikalt. Vår erfarenhet är att tilliten till den närmsta chefen ofta är god men att man behöver jobba med tilliten till högsta ledningen, sa Andrea Eriksson.

På organisationsnivå är en framgångsfaktor för utveckling och lärande att cheferna vågar delegera ansvar och mandat att ta beslut.

– Som chef kan det vara väldigt obehagligt att släppa på kontrollen och då behöver man ha en ledningsgrupp bakom sig som klargör varför det är positivt. Man måste våga lita på att medarbetare växer med utökade uppgifter och utökat ansvar, sa Lotta Dellve.

FAKTORER

Som främjar lärande och utveckling

  • Goda relationer i gruppen och tillit till chefer och ledning.
  • Chefer som vågar delegera och ge ansvar.
  • Att utvecklingsarbetet är meningsfullt och kan ses i ett sammanhang. Här hjälper det om man är tydlig kring hur processen ser ut och vilka mål som finns.
  • Var beredd på att utvecklingsarbete tar tid.
  • Våga släppa sina egenintressen.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Forskning