Hoppa till huvudinnehållet
Allergier

Mögel och fukt kan ge sömnproblem

Att utsättas för mögel- och fukt på jobbet kan orsaka sömnstörningar. Det visar en ny studie från bland annat Uppsala universitet.

Mögel trivs i fuktiga miljöer och uppstår i byggnader med dålig ventilation eller bristfälligt fuktskydd. Att fuktiga inomhusmiljöer kan orsaka hälsobesvär som astma och andra luftvägssymptom är känt sedan tidigare, men en ny omfattade studie pekar på att det också kan leda till sömnproblem.

Studien följde närmare 12 000 personer från sju nordeuropeiska länder under en tioårsperiod. Av de som utsattes för mögel och fukt i sin bostad utvecklade nästan en tredjedel någon form av sömnstörning under uppföljningsperioden. Det handlade bland annat om insomningsproblem, tidigt uppvaknande, svårighet att upprätthålla sömn eller nytillkomna problem med snarkningar. Om fuktskador eller mögel förekom både i bostaden och på arbetsplatsen ökade risken för sömnproblem ytterligare.

– Det finns flera studier som har undersökt effekter på fukt och mögel i bostäder. Vår studie är den första på området fukt på arbetet och sömnsvårigheter, där man följt ett stort antal personer under en längre tid, säger en av forskarna bakom studien, Juan Wang vid institutionen för arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Foto: privat

Av de undersökta arbetsplatserna hade 19,5 procent fukt eller synlig mögeltillväxt någon gång under uppföljningsperioden. Andra studier har visat att byggnader som behöver åtgärdas för fukt och mögelskador ofta är offentliga byggnader, som skolor, förskolor, sjukhus och kommunala förvaltningsbyggnader.

Men vad är förklaringen till att mögel och fukt kan ge sömnproblem? Enligt Juan Wang visar tidigare forskning att fukt och mögel i inomhusmiljön kan orsaka inflammation i slemhinnor och luftvägar, vilket i sin tur kan ge upphov till sömnproblem.

– Vi vet exempelvis sedan tidigare att om man arbetar i fuktiga miljöer kan det leda till inflammation i näsan, vilket är en välkänd riskfaktor för sömnbesvär. Inflammationen gör att slemhinnorna svullnar och man får nästäppa som stör andningen och sömnen, säger Juan Wang.

Mögellukt i bostaden kan även i sig bidra till en sämre sömn på grund av den otrevliga doften.
Juan Wang betonar att inomhusmiljön på en arbetsplats är en arbetsmiljöfråga och att arbetsgivaren har ett ansvar för att se till att fukt och mögel inte förekommer i byggnaden. Undersökningar av inomhusmiljön behöver göras regelbundet och i jakten på fukt och mögel är det första steget är att titta efter synligt mögel eller synliga fuktskador på väggar, tak och golv, tipsar Juan Wang. En frän och stickande, lätt irriterande lukt kan också vara ett tecken på att byggnaden är utsatt för mögel eller fukt.

– Man kan också behöva anlita professionella tekniker för att göra fuktmätningar för att ta reda på om det finns fukt i en byggnad. I kalla länder som Sverige är det vanligare att det finns dold fukt i exempelvis väggar och golvkonstruktioner som man bara upptäcker vid en sådan mätning, säger Juan Wang.

FAKTA

Det kan arbetsgivaren göra

  • Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön i arbetslokalerna. Det gäller även för andra än egna anställda, till exempel städpersonal och annan servicepersonal.
  • Arbetsgivaren ska se till att byggnader som innehåller arbetsplatser underhålls. Fuktskador ska omedelbart åtgärdas. Eventuellt mögel behöver saneras.
  • Utrymmen man sällan vistas i kan behöva kontrolleras närmare. På det sättet kan dolda fuktproblem och eventuellt mögel upptäckas snabbare.
  • Som arbetsgivare är det viktigt att ha god kontakt med fastighetsägaren. Fastighetsägaren har den största möjligheten att undersöka alla utrymmen och installationer i byggnaden.
  • Om medarbetare (eller elever) får hälsobesvär som verkar vara knutna till arbetslokalerna, är det arbetsgivarens ansvar att systematiskt undersöka möjliga orsaker till dessa problem med arbetsmiljön och se till att något görs åt dem.
  • Arbetsgivaren rekommenderas att på ett tidigt stadium ta hjälp av företagshälsovården eller någon kunnig innemiljöutredare samt involverar de anställda och deras skyddsombud.
bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Allergier

Senaste om Forskning