Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Ashwini Chaudhary/Unsplash

Arbetsmiljöarbete

Forskare testar att städa på hotell

I en kommande studie vill forskare från Högskolan Dalarna lära sig mer om hotellstäderskornas tuffa vardag. En av metoderna går ut på att forskarna själva prövar på städyrket för att sen använda erfarenheterna i sin studie.

Värdighet och anständighet på jobbet – den sällan sedda hotellstäderskan, det är namnet på den projektstudie där tre forskare under fyra år ska analysera och förstå arbetslivssituationen och arbetsmiljön hos hotellstäderskor.

– Flera rapporter pekar ut hotellstäd som ett yrke som är ytterst påfrestande på kroppen, och förslitningsskador är vanliga. Att yrkesgruppen upplever stress framgår tydligt i Hotell- och restaurangfackets senaste rapport, säger Maria Thulemark, en forskarna som står bakom den kommande studien.

Metoden som står i fokus kallas embodied research, och bygger på att forskarna genom sina egna kroppar ska försöka förstå sig på städerskornas arbete, och hur det tungt det är.

– Genom denna metod kan vi ställa frågor när vi utför arbetsuppgifter, läsa av kroppsspråk och lyssna till diskussioner mellan städpersonal och kollegor, samt notera hur de bemöts av gäster. Med hjälp av metoden kan vi även använda våra kroppsliga erfarenheter av arbetet, säger Maria Thulemark.

Valet av metod grundar sig i en tanke om att kvalitativa intervjuer inte skulle ge det djup som forskarna önskade.

– Att enbart prata med städpersonal kring deras arbete skulle inte möjliggöra att vi får uppleva, lyssna till och se hur de har det när de faktiskt arbetar. Genom att själva arbeta blir vi inte åskådare utan medarbetare, vilket kommer leda till större tilltro och öppenhet. Eventuella språkbarriärer kan brytas med kroppsspråk, ett vardagligare språk och längre dialoger.

Tanken är att forskarna ska jobba sida vid sida med några av städarna, på utvalda hotell, med start under hösten 2022.

– Det kommer vara upp till varje hotell och varje städerska att säga om de vill vara med och om de i så fall vill delta anonymt. Jag ser fram emot att vara ute och arbeta tillsammans med städpersonalen, få en inblick i deras yrke och förstå hur deras vardag ser ut – både på och utanför arbetsplatsen. Jag önskar förstås att detta ska leda till att arbetsmiljön för yrkesgruppen blir bättre, säger Maria Thulemark.

Forskarna har ett intersektionellt perspektiv i forskningen som tar hänsyn till genus, maktförhållanden och hierarkier på arbetsplatser såväl som i samhället i stort.

– Naturligtvis hoppas vi att det ger positiva resultat kopplat till bättre förhållanden för de anställda. Hur snabbt eller långsamt detta går beror helt på hur mottagliga arbetsgivare är på förändring, och vilket ansvar de tar – men också hur samhället förändras.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Forskning