Hoppa till huvudinnehållet
Buller

Arbetsmiljöförbättringar även bra för klimatet

Kan sjöfartens klimatomställning även förbättra arbetsmiljön ombord? Den frågan ställer sig nu forskare i ett nytt projekt som ska undersöka buller och vibrationer på fartyg.

Sjöfarten orsakar betydande utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och övergången till elektrifiering och alternativa bränslen är en viktig del för att klara klimatmålen. Men kan den gröna omställningen också ge ett lyft för arbetsmiljön ombord? I forskningsprojektet Silent at Sea, som finansieras av Trafikverket, ska forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med RISE och VTI undersöka om sjöfartens klimatomställning och övergång till mer hållbar framdrift av fartyg, också leder till minskat buller och vibrationer och en bättre arbetsmiljö.

– Buller och vibrationer är ett av de stora arbetsmiljöproblemen på fartyg. Det kan skada människors hörsel och ge vibrationsskador vid långvarig exponering. Det kan också påverka säkerheten ombord då det kan bidra till ökad stress och trötthet. Det i sin tur kan leda till att arbetsförmåga och prestation försämras då koncentrations- och kommunikationsmöjligheterna försämras i bullriga miljöer, säger Sanny Shamoun, arbetsmiljöforskare vid IVL.

Kunskapen om hur miljövänligare en övergång till miljövänligare drift påverkar buller, vibrationer och arbetsmiljö är låg enligt Sanny Shamoun. Forskarna ska mäta buller och vibrationer både över och under vatten på ett antal tankfartyg, bil- och passagerarfartyg, vägfärjor och kollektivtrafikfärjor. Bland annat el-dieselhybridfärjan Elvy och dieseldrivna Älvfrida som båda går i kollektivtrafik över älven i Göteborg. Även fartyg som drivs med flytande naturgas ska studeras.

Genom att jämföra samma typ av fartyg med olika drift är målet att få tydliga data på hur buller och vibrationer påverkas och, i förlängning, vilka effekter det har på hur personalen ombord upplever sin arbetsmiljö.

Att kombinera klimatfrågan med arbetsmiljö är inte så vanligt, enligt Sanny Shamoun.

– Ofta delar man upp de här områdena och studerar enbart klimat eller enbart arbetsmiljö. Vi vill få ett helhetsperspektiv och se vilka effekter åtgärderna har för både miljö och arbetsmiljö. Sjöfarten är en viktig transportnäring och för att den ska kunna överleva framåt är det viktigt att kunna visa att den följer med i utvecklingen både vad gäller miljö och arbetsmiljö. Det är också viktigt att kunna visa att det som görs för klimatet också bidrar till en bättre arbetsmiljö, säger hon.

Forskarnas målsättning är att resultaten även ska fungera som ett starkare argument för att driva på klimatomställningen inom sjöfarten, ett område där Sverige ligger i framkant.

– Allt fler svenska fartyg går över till elmotorer eller alternativa bränslen. Det är ett viktigt steg för att vi ska nå klimatmålen men kan även vara ett viktigt steg för att få en mer attraktiv, inkluderande och säker arbetsmiljö ombord, säger Sanny Shamoun.

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Buller

Senaste om Forskning