Hoppa till huvudinnehållet

Trepartssamtal mellan patient, läkare och arbetsgivare gör det lättare att komma tillbaka i arbete efter sjukskrivning.

Bild: Tim Gouw/Unsplash

Rehabilitering

Trepartssamtal kan förkorta sjukskrivning

I februari trädde en ny lag i kraft om koordineringsinsatser för sjukskrivna. Syftet är att förkorta sjukskrivningstiden genom att patient, läkare och arbetsgivare träffas. Men tillgången till sådana insatser är mycket ojämn, enligt en ny studie.

En forskargrupp vid Karolinska Institutet har undersökt hur samverkan fungerar mellan patient, arbetsgivare och primärvård vid sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa.

– Sjukskrivningstiden på grund av psykisk ohälsa är ofta lång och många blir sjuka igen efter att ha gått tillbaka till jobbet. Men insatser riktade mot arbetssituationen, till exempel att arbetsgivaren involveras i rehabiliteringen, förkortar den tiden, sa Elisabeth Björk Brämberg, forskare i arbetshälsa, Karolinska Institutet och projektledare för studien när hon presenterade resultatet på ett webbsänt seminarium i veckan.

För att förstärka rehabiliteringen vid sjukskrivning är landets regioner sedan den 1 februari i år skyldiga att erbjuda en rehabiliteringskoordinator som ska se till att så kallade trepartssamtal förs mellan den sjukskrivna, vården och arbetsgivaren. Men enligt Elisabeth Björk Brämberg är det långt ifrån alla som får stödet.

– Vårt intryck är att insatsen endast erbjuds ett fåtal personer och inom samma region eller till och med inom samma vårdcentral kan det finnas olika principer för detta. Därför behövs tydligare urvalskriterier. Annars finns en risk att det främst är resursstarka patienter som får stöd.

En orsak till att trepartssamtalen inte blir av kan vara tidsbrist hos både vården och arbetsgivaren samt att det är svårt att få tag på varandra, enligt Elisabeth Björk Brämberg.

– Det är jätteviktigt att man får igång rehabiliteringsinsatsen så snart som möjligt och gör en gemensam planering. En sjukskrivning utan plan för återgång i arbete riskerar att göra mer skada än nytta.

En annan orsak till att det är svårt att få till samtal är integritetsskäl. Primärvården får inte ge ut information om patienten och inom vården finns det en stark norm att man ser sig som patientens företrädare.

– Ibland vill man från vårdens sida skydda den anställda mot arbetsgivarkontakt. Det blir problematiskt eftersom vi vet att en bra rehabilitering kräver att arbetsgivaren involveras. De arbetsgivare som var med i vår studie var måna om att inte gräva i personliga förhållanden, samtidigt som de sa att viss insyn var viktigt för att kunna stötta på bästa sätt.

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Rehabilitering

Senaste om Forskning