Hoppa till huvudinnehållet
Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier kan öka självmordsrisk

Sexuella trakasserier på jobbet kan öka risken för självmord och självmordsförsök. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Enligt en ny avhandling från Stockholms universitet har personer som varit utsatta för sexuella trakasserier av chefer, kollegor, kunder eller klienter mer än en fördubblad risk för självmord och över 50 procents högre risk för självmordsförsök.

– Arbetsrelaterade sexuella trakasserier kan vara en viktig riskfaktor för självmord och självmordsförsök, säger Linda Magnusson Hanson vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, som lett studien.

Studien bygger på enkätsvar från över 80 000 svenskar i arbetsför ålder som under perioden 1995–2013. Deltagarna i enkäten har fått svara på om de utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats det senaste året. Därefter har deltagarna följts upp och självmord och självmordsförsök identifierades utifrån dödsorsaker och registrerad sjukhusvård.

– Denna forskning ger ökat stöd för att en dålig social arbetsmiljö kan bidra till allvarliga hälsokonsekvenser. Forskningen tyder på att arbetsplatsinterventioner skulle kunna bidra till självmordsprevention.
Enligt Linda Magnusson Hansson går det dock inte att utesluta att det finns andra bakomliggande faktorer som skulle kunna förklara sambandet mellan sexuella trakasserier och självmord.

Studien är  publicerad i den vetenskapliga tidskriften BMJ (tidigare British Medical Journal).

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Forskning