Hoppa till huvudinnehållet
Digitalisering

Så påverkar chatt arbetsmiljön i vården

Digitaliseringen av 1177 Vårdguiden, som gett sjuksköterskor möjlighet att chatta med patienter, har lett till delvis minskad stress. Men fortfarande behövs många olika kanaler för patientkontakt, enligt en studie från Uppsala universitet.

Det är inte bara privata aktörer som Kry som erbjuder chatt med sjuksköterskor och läkare. Ett flertal av Sveriges regioner satsar nu på digitalisering av patientkontakter. Under 2019 genomförde region Uppsala ett pilotprojekt där man gav patienter möjlighet att efter säker inloggning och registrering av symtom chatta med sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden.

Åsa Cajander, professor vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, har lett en studie där man undersökt hur vårdpersonalens arbetsmiljö påverkats av digitaliseringen. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde mindre tidspress samtidigt som det var stressande att chatta med flera patienter samtidigt och inte veta när de skulle göra nya inlägg i chatten. Foto: Uppsala universitet

Forskarna kunde också konstatera att den digitala arbetsmiljön blev mer komplex med införandet av den nya tjänsten. Sjuksköterskorna behövde hantera upp till fem olika system samtidigt för att genomföra sina arbetsuppgifter.

– Det viktigaste är att personalen är delaktig vid den här typen av förändringsarbete. Sjuksköterskor och läkare fick under utvecklingen kontinuerligt ge feedback som togs tillvara och det bidrog till en positiv upplevelse. Det är också viktigt att omsorgsfullt utvärdera den här typen av förändringsarbete och att arbeta med pilotprojekt för att förstå förändringens problem och möjligheter, säger Åsa Cajander i en kommentar.

Men den största risken med digitalisering av vårdkontakter handlar om patienterna, enligt Åsa Cajander.

– Alla har inte tillgång till en dator, kan inte språket eller har en funktionsvariation som gör att det inte är möjligt. Chatten kan vara ett komplement, men vi behöver fortsätta ha många kanaler till vården eftersom vi lever i ett heterogent samhälle.

FAKTA

Om projektet

Inför chattkonversationen med sjuksköterskorna fick patienterna fylla i ett webbformulär med sina symptom. Den skriftliga informationen användes för att sjuksköterskorna skulle få en bättre bild av patientens mående på förhand för att i chatten kunna fokusera på följdfrågor.

Syftet med chatten var att öka effektiviteten för rådgivning kring omvårdnad och vidare vård, och också att vid behov ge patienten möjligheten att chatta med en läkare. Sjuksköterskorna kunde även ge råd om vart patienten skulle vända sig eller slussa dem vidare direkt till akutmottagning eller ambulansvård. Inom ramen för tjänsten fanns också möjlighet att via chatten bli remitterad till en läkare för diagnos och behandling under samma kväll. Chatten var en så kallad asynkron chatt vilket innebär att det kan gå en viss tid mellan ställda frågor och svar.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Digitalisering

Senaste om Forskning