Hoppa till huvudinnehållet
Kemikalier

Ny metod ska minska gifter i containrar

Containrar som används för att transportera varor kan vara fulla av giftiga kemikalier som innebär stora hälsorisker för personal som lastar ur eller inspekterar varorna. Två forskare vid Karolinska Institutet har nu tagit fram en metod för att suga ut den giftiga luften.

Textilier, livsmedel och byggvaror. En stor del av det vi konsumerar i Sverige kommer till oss via import från utlandet, ofta transporterat i sjöfartscontainrar. Men för de som jobbar med att lasta ur eller inspektera varorna kan arbetet innebära stora hälsorisker.

– Containers är oventilerade utrymmen som kan innehålla hälsoskadliga ämnen som avges från produkterna eller gaser som sprutats in för att skydda lasten från exempelvis skadedjur, som kan leda till akut förgiftning, säger Gunnar Johanson, professor i toxikologi och riskbedömning vid Karolinska Institutet, KI. Foto: privat

Tillsammans med sin kollega vid KI, Urban Svedberg, har han undersökt förekomsten av gifter i lastcontainers. Forskarna fick upp intresset för frågan efter larm om förgiftningstillbud som drabbat bland annat livsmedelsinspektörer som inspekterat containers. Internationellt finns även rapporter om dödsfall kopplat till förgiftningar som orsakats av giftiga gaser i lastcontainers. Även om livsfarliga gaser är mindre vanligt förekommande visade sig problemet med hälsoskadliga ämnen vara utbrett.

– Vi upptäckte att var åttonde container innehöll halter av skadliga ämnen som överstiger gränsvärdena, bland annat cancerogena ämnen. Det här är ett stort arbetsmiljöproblem för de som jobbar med att lasta ur eller inspektera containers, säger Gunnar Johanson.

Att riskerna inte uppmärksammats mer tidigare tror han beror på att det i de flesta fall handlar om ämnen som är svåra att upptäcka med blotta ögat.

– Det handlar ofta om ämnen som varken syns eller luktar, och som ger hälsokonsekvenser först på längre sikt. Cancer som upptäcks många år senare är svårare att koppla ihop med risker i arbetsmiljön, säger Gunnar Johanson.

Förutom att kartlägga riskerna har forskarduon också tagit fram en metod för att få bukt med problemen. Genom att förventilera containern med ett särskilt instrument under en timme, har de lyckats få ner de skadliga ämnena med omkring 90 procent, vilket ofta är tillräckligt, enligt Gunnar Johanson.

– När dörrarna sedan öppnas ventileras mer av luften ut och kvar är kanske närmare en procent av de farliga ämnena, beroende på vad det är för last och storlek på containern, säger han.

Instrumentet används i dag av bland andra Tullverket och Livsmedelsverket innan de utför inspektioner av containers.

Enligt Gunnar Johanson är problemet med skadliga ämnen i lastcontainers relativt okänt i branschen.

– Vi har försökt få en överblick över hur man arbetar förebyggande med den här frågan i dag men det verkar som att många aktörer i branschen inte är medvetna om de här riskerna. I vissa fall har vi även upplevt att man inte heller riktigt vill ta till sig den här nya kunskapen, säger han.

Förhoppningen framöver är ändå att både kunskapen och metoden ska kunna användas för att förbättra det preventiva arbetet med kemiska hälsorisker inom logistikbranschen.

– Vi hoppas att detta ska leda till en bättre arbetsmiljö för de som jobbar med att lasta ur och inspektera containers. Detta är inte en jättestor yrkessgrupp men för de som jobbar med det är detta en reell hälsorisk, säger Gunnar Johanson.

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Kemikalier

Senaste om Forskning