Hoppa till huvudinnehållet

Rebecka Cowen Forssell, är med i ett forskningsprojekt vid Malmö universitet, där metoder för att förebygga digitala kränkningar mot lärare ska tas fram.

Bild: Malmö universitet

Arbetsklimat

Föräldrar förpestar lärares arbetsmiljö

Sociala medier gör det lättare att kommunicera. Men när lärare i skolan hängs ut på Facebook blir det ett arbetsmiljöproblem. Nu ska forskare vid Malmö Universitet utveckla metoder för att förebygga digitala kränkningar i skolvärlden.

– De sociala medierna utmanar gränserna i arbetslivet. Tidigare kunde skolan som arbetsorganisation diskutera och bemöta klagomål under ett föräldramöte eller andra möten. Men när klagomålen flyttas från det fysiska mötet till det digitala rummet har skolledningen ofta dålig insyn. Det är tänkbart att diskussionen fortsätter på Facebook efter föräldramötet, säger Rebecka Cowen Forssell, som är en av forskarna i projektet.

Hon menar att digitala kränkningar många gånger handlar om maktrelationer. Skolan har formellt sett ett maktövertag eftersom de har ansvar för tilldelning av resurser, extra undervisning och personal, och sätter betyg. Men med digitala medier förändras maktdynamiken.

– Det kan handla om att föräldrar diskuterar skola, lärare och rektorer i olika grupper på Facebook. Ibland inkluderar det diskussioner i negativa termer. Är den gruppen inte stängd är informationen sökbar för alla. Och eftersom föräldrarna inte ingår i den egna organisationen har skolan svårt att stävja det. Det är inte tydligt i dag vilket ansvar arbetsgivaren har för hur lärare behandlas av föräldrar i det digitala rummet.

Rebecka Cowen Forssell som tidigare skrivit en avhandling om nätmobbning i arbetslivet såg att digitala kränkningar var mer subtila när man jobbade i samma organisation. Om man däremot var utanför organisationen tenderade beteenden att vara mer aggressiva och mer uttryckta. Man skrädde helt enkelt inte sina ord.

Arbetsmiljöverket och Lärarförbundet har uppmärksammat lärare och rektorer som en utsatt grupp vad gäller påtryckningar. Och samtidigt som skolan måste skydda sin personal verkar de i mångt och mycket i en marknadslogik där varje skola konkurrerar om att attrahera elever. Det har blivit en kundrelation mellan föräldrar och skolan där föräldrarna förväntas vara aktiva aktörer.

– Vi har formats in i ett kundbeteende och i kundrelationer fostras vi att ställa krav. Det är inte fel att ställa krav, men problemet är när det går över gränsen och blir en negativ del av lärarnas arbetsmiljö, säger Rebecka Cowen Forsell.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Forskning