Hoppa till huvudinnehållet
Smitta

Därför blir vi oftare sjuka på vintern

Bakterier och virus som sprids via luften är svåra att skydda sig mot. Nu visar ny forskning hur bakterier och virus överlever i luften och vilken ventilation som är mest effektiv för att undvika luftburen smitta.

Luftburna bakterier och virus kallas på forskarspråk för bioaerosoler. Bioaerosoler finns överallt omkring oss som en naturlig del av vår omgivning. Men det är bara när viruset är extremt smittsamt som det sprids via luften. Ett sådant exempel är norovirus eller vinterkräksjukevirus.

– Partiklar som sprids via luften är svåra att undvika – vi kan ju inte låta bli att andas. Aerosolpartiklar är väldigt små, mindre än en tiondels millimeter, och därför är det också svårt att avgöra när det finns smittsamma partiklar i luften, säger aerosolforskaren Malin Alsved som i sin avhandling undersökt hur virus och bakterier sprids i luften.

För att luftburen smitta ska ske krävs först och främst att smittämnena blir luftburna – att de blir till aerosoler. Sen måste de också tåla att transporteras i luften utan att förstöras. Malin Alsved har i sin studie försökt ta reda på varför fler blir sjuka i infektionssjukdomar under vintern. En teori är att luften blir torrare när lokaler och bostäder värms upp. Detta skulle kunna öka smittsamheten hos luftburna bakterier och virus genom att exempelvis påverka deras överlevnad eller uppehållstid i luften.

– Den bakterie vi undersökte klarade sig bättre vid låg luftfuktighet. I torr luft blir tiden det tar för de aerosoliserade dropparna att torka kortare, så vår slutsats var att en snabb torkning gör att fler bakterier överlever. Men varför vet vi ännu inte, berättar Malin Alsved.

Malin Alsvedens forskning ger en ökad kunskap både om hur man kan utforma så bra ventilationssystem som möjligt och om hur man kan mäta luftburna virus och bakterier. Intensiv forskning pågår just nu för att förstå om coronaviruset kan smitta via luften. Men enligt Björne Olsson, chef för enheten för kemi, mikrobiologi och toxikologi på Arbetsmiljöverket, är god ventilation viktig för att minska smittspridningen av coronaviruset på jobbet.

– Utandningsluften från de som vistas i kontoret kommer med bra ventilation att vara utbytt relativt snart efter att de lämnat rummet. Eventuella avsättningar av virus på ytor i rummet kan lätt undvikas genom att desinfektera ytorna och använda handskar vid städning av utrymmena, sa han i en nyligen publicerad artikel i Arbetsliv.

Ladda ner avhandlingen: 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Smitta

Senaste om Forskning