Hoppa till huvudinnehållet
Smitta

Rutiner för hygien behövs i personlig assistans

En av de yrkesgrupper där många smittas av covid-19 i tjänsten är personliga assistenter. Mer kunskap om smittspridning och bättre hygienrutiner behövs för att motverka det, enligt en ny studie från Högskolan i Skövde.

Hittills har 83 anmälningar om tillbud inom personlig assistans kopplat till covid-19 kommit in till Arbetsmiljöverket. När det gäller anmälningar om arbetsskada kopplat till covid-19 toppar undersköterskor och sjukvårdsbiträden statistiken följt av sjuksköterskor och personliga assistenter.

De båda hygiensjuksköterskorna Lena Sars och Martina Ågren har i sitt examensarbete vid Högskolan i Skövde undersökt hur arbetsgivare och personliga assistenter arbetar med hygienåtgärder utifrån smittrisker.

– Det är en stor yrkesgrupp, utan formell utbildning och Socialstyrelsens författning basal hygien i vård och omsorg gäller inte vid arbetet i det egna hemmet. Vi kände att det fanns ett behov av att titta på det här, säger Lena Sars i en kommentar.

De intervjuer som Lena Sars och Martina Ågren genomförde visade att både chefer och personliga assistenter delar uppfattningen om att åtgärder för god hygien är viktiga och ska utföras hos alla brukare. Men faktorer som försvårar det arbetet är stress, hemförhållanden hos brukaren, relationen till brukaren samt okunskap om hygienrutiner.

– Slutsatsen är att det behövs kunskap, delaktighet och ömsesidig förståelse mellan chef, assisten och brukare. Utbildning i hygienåtgärder behöver vara en del av introduktionen och arbetsgivaren behöver följa upp hur hygienåtgärderna efterlevs. Om assistenterna arbetade på lika sätt med hygienåtgärderna skulle det också underlätta både för dem själva och för brukaren och leda till större säkerhet kring uppgifterna.

En annan slutsats är att hygienrutiner bör vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom personlig assistans.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Smitta

Senaste om Forskning