Hoppa till huvudinnehållet
Kemikalier

Badhuspersonal riskerar luftvägsbesvär

Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka hur badhuspersonal på äventyrs- och nöjesbad exponeras för trikloramin, ett ämne som bland annat kan orsaka luftvägsbesvär. Förhoppningen är att på sikt få fram ett gränsvärde för trikloramin.

Trikloramin är en gas som ger den typiska klorlukt som vi förknippar med badhus. Den uppstår när desinfektionsmedlet klor reagerar med föroreningar från badgästerna, som svett, smuts och urin, och kan leda till hälsobesvär.

Louise Fornander

– Besvären som man kan få av trikloramin när man vistas i badhus är framför allt luftvägsrelaterade. Man har sett i tidigare studier att det till exempel är större risk att man drabbas av astma om man vistas länge i de här miljöerna, säger Louise Fornander, yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin i Örebro. 

I forskningsprojektet, som leds av hennes kollega Jessica Westerlund, ska man mäta hur trikloramin frigörs i luften och hur personal exponeras för ämnet. Tidigare projekt har framför allt studerat trikloramin i simhallar, men det här är inriktat mot äventyrs- och nöjesbad.

– Det som skiljer äventyrsbad från vanliga badhus är att de ofta har högre temperaturer och mer rörelse på vattnet, och kanske högre antal gäster vissa perioder. Då tänker man att trikloramin lättare frisätts i luften.

En förhoppning med studien är att den ska bidra till införandet av ett gränsvärde för trikloramin. I dagsläget finns inget gränsvärde, men Världshälsoorganisationen (WHO) har ett referensvärde som används i många länder.

– Det vore bra tycker jag. Generellt har vi låga värden, men det förekommer ställen där det har varit högre värden som vi tycker man ska åtgärda. Det har varit värden som varit klart över WHO:s riktvärden, säger Louise Fornander.

Det finns möjlighet att med hjälp av UV-ljus och ozon sänka klorhalten, men ett gränsvärde skulle göra det lättare för de som driver badhusanläggningar att veta vad de ska förhålla sig till, anser Louise Fornander.

– De håller redan koll på vattenkvalitet, ph-värden, bakterier och sådant. Men det vore bra för dem att också ha ett luftvärde att luta sig emot, säger hon

Forskningsprojektet beräknas vara klart till hösten 2021.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Kemikalier

Senaste om Forskning