Hoppa till huvudinnehållet
Innovationer

Lär av techbolag för att öka kreativiteten

Digitaliseringen går snabbt och för att teknikbolag ska hänga med i konkurrensen måste de vara innovativa. Ett stort högteknologiskt företag tyckte inte att workshops och brainstorming gav tillräckligt och skapade därför egna metoder.

Ingenjörerna på företaget tyckte att den organiserade kreativiteten med workshopar och idélådor inte var tillräckligt för att stimulera kreativiteten utan ville prova andra vägar.

– Att de behöver vara innovativa och kreativa genomsyrar hela företaget. Men vad som krävs för att öka kreativiteten var det lite olika åsikter om, säger Anna Grzelec, forskare på Handelshögskolan i Göteborg som disputerat på avhandlingen "Organizing Creativity and Creative Organizing at a high tech company". Anna Grzelec

Ett team på företaget tog sig an att prova nya arbetssätt för att stimulera kreativiteten bland de anställda.

– Man gjorde teater i stället för att använda powerpoint. Tanken var dels att få igenom ett budskap på ett mer lättförståeligt sätt. En annan anledning var att påminna folk om att göra saker annorlunda.

Man placerade också ut leklera i fikarummen och gjorde ett manifest med uttryck som "Kreativitet smittar, sprid det vidare!" i stället för att ta fram en strategi för att kommunicera med de andra i företaget. Syftet var att ta tillvara på de anställdas kreativa förmåga och göra det vardagliga arbetet mer kreativt i stället för att vara kreativ på en viss tid och en viss plats.

– En lärdom är att när vi har system för kreativitet och innovation så är de lite begränsande. Och vill vi utöka det här så är att arbeta på nya sätt och våga göra saker på nya sätt en väg att gå, säger Anna Grzelec.

Hon menar att det med ganska enkla medel går att stimulera kreativiteten på arbetsplatsen, till exempel genom att ha leksaker i mötesrummen eller ha möten där man står upp. Däremot bör man undvika platser som är frikopplade från arbetet, som lunch- eller fikarum.

– Om man nu vill testa på lite sådana här alternativa saker så tror jag att man ska försöka göra det integrerat i arbetet på något sätt. Budskapet ska vara att det här är seriös lek.

Studien visar också att "skunkworks" var ett sätt att jobba kreativt på teknikföretaget, det vill säga att de anställda i hemlighet jobbade på egna projekt.

– Att man håller på med skunkworks kan vara kopplat till yrkeskulturen i techbranschen. Det kan också var lite sporrande att bryta mot regler och göra något gemensamt som är lite hemligt, säger Anna Grzelec.

 

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Innovationer

Senaste om Forskning