Hoppa till huvudinnehållet

Män och chefer är mer utsatta för nätmobbning än andra, visar en ny avhandling.

Bild: Norwood Themes

Mobbning

Mobbning på jobbet sker allt oftare på nätet

Fler män än kvinnor blir utsatta för mobbning via digitala kanaler. Chefer är en annan utsatt grupp. Det visar en ny avhandling från Malmö universitet.

Nätmobbning i arbetslivet är ett relativt nytt och outforskat fenomen. Rebecka Cowen Forssell, vid Malmö universitet, har i sin avhandling försökt ta reda på vad som är utmärkande för mobbning genom sociala kanaler och hur utbrett fenomenet är. Enligt hennes studie är cirka tio procent utsatta för upprepade och systematiska kränkningar via digitala kanaler.

– Nätmobbning ökar förmodligen i takt med vår digitala kommunikation, men det är svårt att säga hur mycket det ökar. Vad man med säkerhet kan säga är att mobbning i arbetslivet nu även får digitala uttrycksformer, säger Rebecka Cowen Forssell. Foto: Malmö universitet

En överraskande slutsats i avhandlingen är att män är utsatta i högre grad än kvinnor samt chefer i högre grad än andra medarbetare. Oftast brukar det se ut tvärtom. En skillnad mellan mobbning när den sker ansikte mot ansikte och mobbning i digitala kanaler är att maktdynamiken förändras till fördel för den som mobbar.

– På mejl och i sociala medier har vi möjlighet att framställa oss själva och vårt budskap på ett annat sätt än om mobbningen sker i stunden och ansikte mot ansikte. Vi kan argumentera och framstå som mer sakliga och professionella vilket kan gå extra hårt åt den enskilde.

Mobbning via mejl är ofta subtilt. Det kan till exempel handla om att exkludera – att inte svara på en persons mejl eller att ta bort en medarbetare från en mejllista. Den exkluderande strategin återfinns också i traditionell mobbning.

I sociala medier däremot är det mer aggressiva påhopp och uthängningar. Gränsen för vad som tillåts, flyttas fram eftersom sociala medier ofta befinner sig i gränslandet mellan jobb och det privata.

– Men för den som utsätts för mobbning via sociala medier kan konsekvenserna vara ännu mer förödande eftersom publiken består av både privata och jobbrelaterade kontakter. Det är som att framträda framför en publik på en scen.

Anställda i så kallade kontaktyrken drabbas oftare av mobbning via sociala kanaler än andra anställda, enligt Rebecka Cowen Forssell. Ett exempel är lärare som kan utsättas via Facebook-sidor där föräldrar delar information med varandra.

För att förebygga mobbning via sociala kanaler behövs riktlinjer för kommunikationen på arbetsplatsen.

– Det är viktigt att diskutera gråzonerna mellan det privata och professionella. Särskilt på arbetsplatser där arbetsgivaren uppmuntrar de anställda att vara aktiva på sociala medier.

Ladda ner avhandlingen:

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Mobbning

Senaste om Forskning