Hoppa till huvudinnehållet
Sexuella trakasserier

Lättare att hantera sexuella trakasserier från gäster

Sexuella trakasserier från gäster är inte så svåra för arbetsgivaren att hantera. Mer komplicerat blir det när den som trakasserar är en kollega eller chef. Det visar en ny norsk studie av hotellbranschen.

Den norska forskningsstiftelsen Fafo har djupintervjuat sammanlagt tjugo hotellchefer, mellanchefer, förtroendevalda och skyddsombud på tre kedjehotell i Sverige, Norge och Danmark. Syftet var att få en bild av hur man ser på sexuella trakasserier i arbetsmiljön, och hur sådana händelser hanteras. De intervjuade fick ta ställning till fiktiva situationer och diskutera dem.

På samtliga hotell hände det att anställda blev sexuellt trakasserade av gäster. De situationerna uppfattades inte som så svåra att hantera. En gäst som trakasserade fick en tillsägelse och blev eventuellt ombedd att lämna hotellet. I och med det ansågs frågan oftast vara löst. Det fanns också säkerhetsrutiner för personal som städade hotellrummen.

Om det var en kollega, eller en annan chef, som stod för de sexuella trakasserierna blev frågan svårare för mellancheferna.För sådana situationer fanns det få rutiner, visar studien. De behandlades mer från fall till fall. Cheferna uppgav att det saknades tydliga definitioner och att vissa händelser kunde ligga i en gråzon. Situationen blev mer komplicerad, både formellt och känslomässigt.

Det är lätt att förstå, anser Per Persson, avtalssekreterare på Hotell- och Restaurangfacket.

– Om en gäst sextrakasserar en personal är det ganska lätt för arbetsgivaren att säga: Försvinn och kom inte hit igen. Det tar tre sekunder.Foto: Jan Lipka

Handlar det om anställd ska det ju gå till på ett annat sätt, fortsätter han. Det ska finnas en handlingsplan för hur arbetsgivaren undersöker och åtgärdar problemet. Facket ska kopplas in.

– Många arbetsgivare kan nog tycka att det blir en ganska stor och krånglig process, framför allt om det är människor som man känner, säger Per Persson.

Anställda i hotell- och restaurangbranschen utsätts oftare än andra för sexuella trakasserier på arbetsplatsen, det har andra undersökningar visat. I en rapport från LO i våras uppgav 16 procent av de hotell- och restauranganställda som svarade att de hade trakasserats sexuellt av gäster eller kunder det senaste året. Cirka 8 procent hade upplevt sexuella trakasserier från chefer eller kollegor.

– De osäkra anställningsvillkoren gör att man blir beroende av arbetsgivaren. Man kan vara rädd att inte få fler jobb, eller för att ses som besvärlig, säger Per Persson. Så här i julbordstider är ju också många gäster som dricker lite för mycket, och många anställda som råkar illa ut.

Konsekvenserna för dem som drabbas kan bli allvarliga, enligt rapporten. Studien (Fafo-rapport 2018:29) är liten. Det behövs mer forskning för att man ska skunna dra generella slutsatser sexuella trakasserier som arbetsmiljöproblem i branschen, betonar författarna Mona Bråten och Beate Sletvold Öistad.

FAKTA

Det kan bidra till sexuella trakasserier i hotellbranschen

  • Att alkohol och andra droger förekommer.
  • Ojämn maktbalans mellan anställd och gäst.
  • Drickskultur, där medarbetaren är beroende av gästens välvilja.
  • Föreställningen om att gästen alltid har rätt.
bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Forskning