Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

HR behöver arbetsmiljökompetens

Det behövs fler arbetsmiljöexperter på HR-avdelningar i kommuner och regioner. Det visar en studie av vilken betydelse HR har för det systematiska arbetsmiljöarbetet i sex kommuner och regioner.

HR- eller personalavdelningarna har ingen utpekad roll i regelverket kring arbetsmiljöarbetet utan det ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. Men i takt med att HR fått en allt mer styrande funktion har de också fått ett allt större inflytande i det arbetet, särskilt när det gäller organisatoriska och sociala frågor.

– HR är inne på exempelvis OSA-föreskrifterna och hur man ska arbeta med dem. Det kan väl vara bra, men risken är att man gör det till ett annat arbete än det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Lisa Schmidt, arbetsmiljöspecialist på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: IVL

Hon har tillsammans med forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet gjort en studie om vilken betydelse HR har för det systematiska arbetsmiljöarbetet i sex kommuner och regioner.

HR-funktionens roll är bland annat att stötta chefer och medarbetare och bidra till organisationens utveckling. På deras bord ligger ofta frågor kring rekrytering, kompetensutveckling och mjuka arbetsmiljöfrågor som trivsel- och värderingsfrågor, sjukfrånvaro och rehabilitering. Däremot saknar många inom HR kunskap om riskbedömningar och systematiskt arbetsmiljöarbete, anser Lisa Schmidt.

– Det finns en risk att det blir en uppdelning; att HR håller på med de lite mjukare frågorna medan de andra traditionella arbetsmiljöfrågorna görs i linjen, i samverkan mellan chef, medarbetare och skyddsombud.

Uppdelningen i en hård och en mjuk del kan leda till att det systematiska arbetsmiljöarbetet splittras och att saker inte blir gjorda för att det finns en osäkerhet om vem som ansvar för vad, anser Lisa Schmidt. Varför det har blivit så just inom den offentliga sektorn är oklart, men på stora, traditionella industriföretag fungerar det ofta annorlunda.

– På många ställen ligger arbetsmiljöfrågorna inte under HR utan de ligger mer i en produktionsprocess tillsammans med kvalitet och miljöfrågor. Det är övergripande frågor i verksamheten.

För att kunna hantera olika arbetsmiljöfrågor behöver HR-avdelningarna ha medarbetare som är specialiserade mot arbetsmiljö, precis som det finns de som är inriktade på rekrytering och rehabilitering, anser Lisa Schmidt.

– Jag tror att i grunden behöver de som utbildar sig i personalfrågor mycket mer kunskap och insikt i vad arbetsmiljöarbete faktiskt innebär, hur det ska bedrivas och hur man som HR bäst kan stötta cheferna, säger hon.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Forskning