Hoppa till huvudinnehållet

Sofia Klingberg, forskare i samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet, har lett en studie om sambandet mellan höga krav i jobbet och viktuppgång.

Bild: Malin Arnesson

Stress

Höga krav gör att kvinnor går upp i vikt

Höga krav på jobbet kan leda till viktuppgång hos kvinnor, oavsett andra livsstilsfaktorer och utbildningsnivå. Det framgår av en studie på drygt 3 800 svenskar.

Studien bygger på Västerbotten Intervention Program där drygt 3 800 kvinnor och män vid tre tillfällen under tjugo års tid undersökts bland annat vad gäller kroppsvikt. Deltagarna i programmet har vid hälsokontrollerna samtidigt fått svara på frågor om krav och kontroll i arbetet. Frågorna om krav berörde till exempel arbetstempo och psykiska påfrestningar, medan frågorna om kontroll bland annat handlade om möjligheten att styra över sitt arbete.

I studien har en forskargrupp från Göteborgs och Umeå universitet jämfört sambanden mellan krav och kontroll i arbetet med viktuppgång över tid.

– Det vi kan se är att de som har låg kontroll har högre tendens att gå upp i vikt över tid. Det gäller för både män och kvinnor, säger Sofia Klingberg, forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Däremot har långvarig exponering av höga krav i arbetet uteslutande betydelse för viktuppgång hos kvinnor.

– Låg kontroll över sin arbetssituation har betydelse för både män och kvinnor. Men när vi tittar på långvarig exponering så ser vi att höga krav är en riskfaktor enbart för kvinnor.

En möjlig förklaring skulle kunna vara att det har med livsstilsfaktorer att göra. Men forskarna har i sina analyser inte kunnat se att vare sig kostvanor, fysisk aktivitet, rökning eller akademisk utbildning har betydelse. En orsak skulle kunna vara att uppgifterna om kostvanor och fysisk aktivitet kommer från deltagarna själva i programmet, med risk för felrapportering. Men det kan också finnas en annan förklaring, enligt Sofia Klingberg.

– Något som man sett i andra studier är att trots att Sverige är ett jämställt samhälle är det fortfarande så att kvinnor i högre utsträckning tar ett större ansvar för hemmet, vilket i kombination med krav från jobbet skulle kunna vara en förklaring till de här könsskillnaderna, säger hon.

Eftersom det finns samband mellan arbetsrelaterad stress och diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och stroke skulle viktuppgången kunna förklara en del av detta samband, menar Sofia Klingberg.

– Att arbeta mot arbetsrelaterad stress skulle sannolikt inte bara förebygga viktuppgång utan även insjuknande i de här stora folksjukdomarna. Det här skulle kunna vägleda i att identifiera känsliga grupper, säger hon.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Stress

Senaste om Forskning