Hoppa till huvudinnehållet

46 procent av de anställda i hemtjänsten säger att de inte kommer orka jobba kvar till pension, enligt en ny studie.

Bild: Istockphoto

Stress

Hemtjänstpersonal orkar inte till pension

Enligt en ny studie tror många i hemtjänsten att de inte kommer orka jobba kvar till pension. Men inte på grund av vantrivsel, utan på grund av för stort ansvar i kombination med för lite tid för jobbet.

– Många upplever tidsbrist och hög svårighetsgrad i arbetet. Man ska jobba fort, och har ett pressat tidsschema där man får betalt per minut från kommunen. Samtidigt säger alla att det är väldigt stimulerande och att det är brukarna som gör det värt det, men att de får betala med sin hälsa, säger forskaren Ingela Målqvist vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholms läns landsting, som lett studien.

45 procent av de som svarat uppger att arbetet försämrat deras hälsa och 46 procent tror inte att de orkar jobba till pension. 49 procent svarar att ansvaret för brukarna känns för stort och 61 procent uppger att de sällan eller aldrig hinner förflytta sig utan att känna stress. Enligt Ingela Målqvist orsakas tidsbristen framför allt av kommunernas ekonomiska ersättningsmodell och timpris. Det är tiden hos brukarna som ger intäkter, och för verksamheter som har brukare på stora geografiska områden, där personalen behöver lägga mycket tid på att förflytta sig, får det negativa konsekvenser.

I kombination med omsorg som är både fysiskt och psykiskt tung blir det omöjligt att få drägliga arbetsförhållanden för personalen.

Ingela Målqvist har själv jobbat som områdeschef i hemtjänsten. En lätt chockerande upplevelse, enligt henne.

– Det jag såg var vilken stor betydelse ekonomin hade och den gick före allt annat. Det var mindre intressant än att personalen skulle ha förutsättningar att göra ett bra jobb och med bibehållen hälsa.

När projektet är klart ska aktörer från branschen som SKL, Almega, Kommunal och Stockholms stad, samlas för att diskutera åtgärder.
– Vi behöver se vilka förutsättningar personalen behöver, så att de både vill kan och orkar vara kvar, och så att det blir ett attraktivt yrke. Jag känner djup oro för hur det ska gå i hemtjänsten när andelen äldre ökar. Hur vi ska hitta personal och hur de ska orka arbeta kvar utan att bli sjuka. Vi har redan idag arbetskraftbrist i hemtjänsten och vet att man behöver minst 10 000 medarbetare för att möta behovet framöver, säger Ingela Målqvist.

Studien görs av Centrum för arbets- och miljömedicin och ingår i ett AFA Försäkring-finansierat projekt om arbetsvillkor i hemtjänsten. Syftet är att kartlägga hemtjänstpersonals psykiska och fysiska belastning och ta fram förslag på hur personalens arbetsvillkor kan förbättras. I studien har medarbetare från 19 hemtjänstenheter i sex kommuner intervjuats och 469 personer har svarat på enkäter.

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Stress

Senaste om Forskning