Hoppa till huvudinnehållet
Digitalisering

Så hanterar vi det flexibla arbetslivet

Är du en privatlivsintegrerare eller en tidsseparerare? I en ny studie har chefer och medarbetare i tre företag intervjuats om hur de hanterar arbete och privatliv när tekniken gör det möjligt att jobba när som helst och var som helst.

När det sent på kvällen plingar till i telefonen och en röd trea i mejlappen indikerar att jobbet kallar kan det vara svårt att dra en skiljelinje mellan fritid och arbetstid. Bör man svara, ska man svara eller är det kanske läge att skjuta på svaret tills arbetsdagen faktiskt är igång?

– Många har olika strategier när det kommer till att hantera den digitala tekniken. Har man en eller två telefoner? Ett eller två mejlkonton? Lämnar man datorn och mobilen på jobbet när man går hem, eller följer utrustningen med? Låter man ljudet stå på? Det går att ta hjälp av tekniken för att integrera eller separera privatliv och arbetsliv. Foto: Privat

Det säger Calle Rosengren, filosofie doktor vid Lunds universitet, som tillsammans med Kristina Palm (docent vid Karolinska Institutet) och Ann Bergman (professor vid Karlstads universitet) har gjort en dagboks- och intervjustudie om hur chefer och medarbetare i tre industriföretag hanterar arbete och privatliv i ett arbetsliv där det digitala arbetssättet påverkar vardagen.

För att ta reda på hur chefer och medarbetare hanterar arbete och privatliv i det digitala arbetslivet delades deltagarna i studien in i olika persona (se faktaruta här intill).

– Det är viktigt att förstå att behoven skiftar beroende på i vilken livsfas man befinner sig. Vissa behöver vara tillgängliga för sina hemmavarande barn eller åldrande föräldrar. De kanske har svårt att hålla isär sin professionella roll när deras familjemedlemmar försöker nå dem, konstaterar Calle Rosengren.

Han betonar att cheferna måste tänka på att deras eget agerande spelar roll; att de i viss mån är förebilder.

– Om chefen skickar mejl på kvällen, förväntar sig chefen då att personalen ska svara? Ett mejl på kvällen kan skapa förväntningar om att personalen bör vara tillgängliga. Det är viktigt med tydliga arbetsbeskrivningar. Cheferna behöver reflektera över hur de ska hantera den digitala tekniken. Chefens eget beteende sätter ramar för hög arbetsbelastning. Chefen behöver vara extra tydlig med var gränsen går.

Enligt Calle Rosengren börjar frågorna om hur företag kan hantera den digitala tekniken komma upp mer och mer på agendan.

– Vi som har arbetet med rapporten känner att det finns ett stort intresse, många efterfrågar föreläsningar i ämnet och har börjat reflektera över teknikens påverkan på individerna.
På sikt lär vi oss förhoppningsvis att använda den digitala tekniken så att vi får en hållbar arbetsmiljö.

Fotnot: Studien presenteras på ett seminarium hos AFA Försäkring i Stockholm den 18 september.

STRATEGIER

För att hantera flexibelt arbete

  • Tidssepareraren arbetar inte efter en viss tid, jobbar inte kvällar och helger och separerar privatlivet under arbetstid. Däremot ser hen det som möjligt att arbeta på olika platser, exempelvis hemifrån.
  • Platssepareraren kan arbeta efter arbetstid, men tar inte med sig arbetet hem. Mycket handlar om olika tolkningsfrågor om man till exempel har fått telefonen av jobbet. Kanske stänger man av ljudet och lägger mobilen i väskan i tvättstugan.
  • Totalintegreraren Låter det vara ett fritt flöde mellan arbete och privatliv.
  • Totalsepareraren Håller isär arbete och privatliv helt och hållet.
  • Arbetslivsintegreraren låter arbetet spilla över på hemmet och fritiden. Hen kan göra en Powerpointpresentation hemma men loggar inte att hen gör några privata aktiviteter.
  • Privatlivsintegreraren hanterar privata sysslor på arbetstid, men arbetar inte i hemmet.
  • Växlaren har inte ett systematiskt mönster utan kan växla mellan de olika strategierna under en vecka.
bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Digitalisering

Senaste om Forskning