Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Aditya Romansa

Arbetsklimat

Det får sjuksköterskor att trivas

Sjuksköterskornas arbetsvillkor skildras ofta som något negativt. Men det finns mycket positivt i deras jobb, som gemenskap, utvecklingsmöjligheter och inflytande över arbetet, som får dem att trivas på arbetsplatsen och vilja stanna kvar i yrket, visar en ny studie.

I studien har en forskargrupp följt och intervjuat sjuksköterskor på en akutvårdsavdelning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Syftet var att se vad som motiverade dem i det dagliga arbetet. Resultaten visar att gemenskapen och det stöd de får av sina kollegor hör till de förhållanden som får sjuksköterskorna att trivas och vilja stanna kvar på arbetsplatsen.

– Det som är viktigt är att man har ett öppet och tillåtande klimat där man kan fråga sina kollegor, men också att man kan dela med sig av sina kunskaper och ge råd, säger Carina Ahlstedt, sjuksköterska och doktorand på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Foto: privat

Motivationen stärks också av att de har inflytande över sitt arbete och kan fatta egna beslut samtidigt som läkare och andra yrkesgrupper respekterar och har tillit till deras kunskap och kompetens. De får dessutom möjlighet att utvecklas i sitt yrke genom att lösa komplexa uppgifter i det dagliga arbetet med patienterna.

– Det handlar om att få återkoppling från arbetet självt. När man kan jobba självständigt men samtidigt bolla med kollegor i samma profession då stärks man i tilliten till sin egen kompetens.

De trivselfaktorer som har kommit fram i studien bekräftas i andra studier av yrken där medarbetarna har komplexa arbetsuppgifter. Det är också något som sjukvården kan beakta för att utveckla välfungerande arbetsplatser, menar Carina Ahlstedt.

– Det är viktigt att lyfta fram det som är positivt, styrkor i en organisation, om det är något som man kan bygga vidare på eller behöver justera för att få det att fungera bättre, säger hon.

Att sjuksköterskornas arbetsvillkor och arbetsmiljö oftast skildras som något negativt kan påverka deras självbild, tror Carina Ahlstedt. Det kom bland annat fram från sjuksköterskorna på avdelningen som är del i studien.

– När det bara är negativt ifrågasätter man sig själv. Därför tyckte de att det var skönt att det som är bra på jobbet lyfts fram, säger Carina Ahlstedt.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Forskning