Hoppa till huvudinnehållet
Klimatförändringar

Så påverkas arbetsmiljön av ett varmare klimat

Den rekordvarma och torra sommaren har gett en försmak av vad ett varmare klimat kan innebära. I arbetslivet kan extrem hetta göra att vissa arbetsuppgifter blir omöjliga att genomföra.

För byggnadsarbetare, lantbrukare och andra yrkesgrupper som jobbar utomhus kan ett varmare klimat innebära hårda påfrestningar eller rent av göra jobbet omöjligt att genomföra. Men även under en vanlig värmebölja gäller det att tänka till för att förebygga värmestress.

– Fysiskt arbete skapar värme som kroppen måste göra sig av med, att svettas är det mest effektiva sättet att hålla temperaturen nere. Men för den som arbetar hårt i ett hett klimat är det inte alltid kroppen klarar det. Då kan man drabbas av värmestress med förhöjd kroppstemperatur, förhöjd stressnivå och försämrad blodcirkulation, säger Karin Lundgren- Kownacki som skrivit en avhandling om arbete i varma klimat.Foto: privat

Hon har gjort studier i Chennai i Indien, en stad där temperaturen ofta ligger runt 30 grader och där luftfuktigheten är hög. Där har hon besökt arbetsplatser med hög värmebelastning för att se hur värmen påverkade arbetarnas produktivitet och deras hälsa. Det var ett tvätteri, ett bygge, ett jordbruk, en kakfabrik, en matsal och ett tegelbruk som studerades.

– Varmast var det för de som jobbade i matsalen där ugnar och spisar alstrade värme och där luftfuktigheten var mycket hög, upp emot 80 procent och temperaturen låg runt 34 grader. Däremot hade de som jobbade på bygget det tuffast eftersom de hade tyngre fysiskt arbete och exponerades för solen hela dagen utan att kunna få skugga.

Det är flera faktorer som påverkar värmebelastningen på en arbetsplats och därmed de som jobbar där såsom luftfuktighet, temperatur, vind, sol, hur hårt du arbetar och vilka kläder du har på dig. Men det är hög luftfuktighet i kombination med extrem värme som påverkar kroppen mest.

– När luftfuktigheten är hög blir det svårare för den arbetande människan att göra sig av med värme genom svettning eftersom den inte avdunstar lika effektivt.

Finns det även arbetsplatser i Sverige där det finns risk att kroppen utsätts för värmestress ?

– Ja, byggnadsarbetare här kan jobba i hög värme en sommardag, likaså vägarbetare och asfaltsläggare som inte kan söka skugga någonstans och där också underlaget och maskiner alstrar värme.

Går det att göra något för att underlätta arbetet i extrem värme?

– Ja, det finns flera saker. Att alltid ta raster i skuggan, att se till att det finns tillgång till vätska och att kyla av sig med kallt vatten. Man kan också ha kylvästar på sig och så kan man inrätta kalla stationer på de mest utsatta arbetsplatserna.

Karin Lundgren, Kownacki menar att stigande temperaturer på grund av klimatförändringarna kan göra att fysiska jobb utomhus som jordbruk eller byggnadsarbete kan bli omöjliga att utföra i varmare länder, vilket i sin tur kommer minska människors möjlighet att försörja sig.

– Det krävs en större medvetenhet om hur uppvärmningen påverkar de redan väldigt varma arbetsplatserna.

SÅ SKYDDAR DU DIG

Jobba när det är varmt

Inomhus:

 • Begränsa solljuset genom att avskärma. Utvändigt placerade persienner och markiser ger bäst skydd.
 • Använd bordsfläktar.
 • Drick mycket vatten. Helst innan du känner törst eftersom törsten inte ger tillräcklig information om hur mycket vätska som måste ersättas.
 • Vädra.
 • Avskärma eller flytta värmegivande maskiner.
 • Stäng av onödiga värmekällor.
 • Kör ventilation nattetid.

Utomhus:

 • Anpassa arbetsuppgifterna tillfälligt så att de blir mindre fysiskt krävande.
 • Se till att det finns tillgång till skugga.
 • Ta längre pauser.
 • Använd så svala kläder som möjligt. Det går även att köpa in särskilda kylvästar.
 • Använd huvudbonad.
 • Förskjut om möjligt arbetstiden under dagen.
 • Drick mycket vatten.
 • Undvik alkohol, kaffe och te som ökar uttorkningen.
 • Salttabletter kan vara bra. Svettas man mycket kan man få brist på natriumklorid som kan leda till kramp och i allvarligare fall död.

Källa: Arbetsmiljöverket

 

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Klimatförändringar

Senaste om Forskning