Hoppa till huvudinnehållet
Buller

Bullerförebyggande arbete har gett resultat

När forskare inom audiologi undersökte hörseln på 70-åringar födda 1944 visade det sig att de hade betydligt bättre hörsel än tidigare generationer vid samma ålder. Bullerförebyggande insatser i arbetslivet tros vara en orsak.

– Även om vi inte kan säga varför hörseln blivit bättre för den gruppen så tror vi att det är effekterna av preventivt arbete mot buller, säger Maria Hoff vid enheten för audiologi på Göteborgs universitet.

I studien som gjordes ingick både män och kvinnor födda 1944. Deras resultat jämfördes med liknande hörseltester som gjorts på 70-åringar födda 1901, 1906 och 1922. Och det var en förbättrad hörsel hos både kvinnor och män sedan de tidigare mätningarna. Den för männen var markant bättre och var som störst i de högre frekvenserna mellan 4000 och 6000 hertz - frekvenser som handlar om diskanten i mänskligt tal och möjligheten att höra konsonanter.

– Det är just i spannet mellan 4000 och 6000 hertz som nedsättningen av hörseln på grund av buller försämras först. Och eftersom studien är gjord i Göteborg där många män av tradition har jobbat inom industrin eller på varven i bullriga miljöer så tror vi att förbättringen handlar om en ökad medvetenhet om bullerskydd, säger Maria Hoff. Maria Hoff

En annan faktor som påverkar hörseln är hälsa och kost. Dagens 70-åringar är friskare och har haft bättre förutsättningarna för sin hälsa än 70-åringarna som föddes under tidigare delen av 1900-talet. Även sjukdomar i hjärta och kärl, diabetes och rökning kan påverka hörseln. Och Maria Hoff menar att det är färre öronsjukdomar i dag vilket också ger en större chans att ha en god hörsel i behåll senare i livet.

Kommer morgondagens 70-åringarna ha ännu bättre hörsel?

– Samtidigt som det finns en medvetenhet om att buller försämrar hörseln i dag, så finns det arbetsplatser där människor vistas i miljöer med höga ljud som skolan, förskolan, restauranger och gym – utan att bära hörselskydd. Och högljudda miljöer i kombination med stress kan leda till andra problem med hörseln som tinnitus eller överkänslighet mot ljud. Vi blir trötta av för mycket ljud och behöver helt enkelt vila öronen mellan varven.

Hur kan vi skydda oss mot det höga ljudet på en arbetsplats?

– Den bästa preventionen är att sänka ljudet vid källan. Annars blir det bara som att sätta plåster på ett sår utan åtgärda orsaken. Det gäller att se till att klassrum och andra arbetsplatser med dåliga akustiska miljöer har ljuddämpande textilier, tysta stolar och att inte barngrupperna är alltför stora. Det är billiga åtgärd som sparar hörseln, säger Maria Hoff.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Buller

Senaste om Forskning