Hoppa till huvudinnehållet
Stress

Kvinnor får mindre återhämtning på jobbet än män

Kvinnor tar inte bara mer ansvar för det oavlönade arbetet i hemmet än män. De har också sämre möjlighet till återhämtning på jobbet, visar en studie vid Göteborgs universitet. Det är en viktig orsak till att kvinnor är mer långtidssjukskrivna än män.

Studien visar att återhämtning i arbetet betyder mer för kvinnor än återhämtning på fritiden. Den bygger på 8 000 enkätsvar i Arbetsmiljöundersökningen, som görs av SCB och Arbetsmiljöverket vartannat år. Svaren jämfördes sedan med sjukskrivningar två år senare för individerna i undersökningen.

Resultaten visar att 20 procent av könsskillnaderna i sjukskrivningar i mer än 14 dagar kan förklaras med bristen på återhämtning på jobbet. I åldersgruppen 50–64 år var skillnaden 27 procent.

– Det stämmer med arbetsmiljöundersökningar som visar att kvinnor har mer bundna arbeten än män, säger Mats Hagberg, överläkare och professor i arbetsmiljömedicin vid Göteborgs universitet. Foto: Sahlgrenska akademin

Till återhämtning räknas bland annat att kunna ta korta pauser, men även att själv kunna styra över sitt arbete, sin arbetstakt och sina arbetstider.

– En väsentlig del är också att kunna välja när man vill arbeta lite fortare eller lite långsammare. Det är också en form av egenkontroll där män har större möjligheter än kvinnor.

Återhämtning på jobbet är huvudsakligen en organisatorisk arbetsmiljöfråga. I många kvinnodominerade yrken, som i vård och omsorg, är möjligheten till egenkontroll i arbetet ofta begränsad. Det gäller även inom utbildningssektorn.

– Men det finns säkert vägar att gå där också för att öka möjligheten till återhämtning. Det kan vara att lägga in pauser mellan lektioner och att minska den administrativa belastningen, säger Mats Hagberg.

Han tror att det kan vara svårt att finna en generell lösning, utan att man måste hitta olika sätt för att öka individernas egenkontroll på den enskilda arbetsplatsen.

– Det här med återhämtning är en av nycklarna till de ökade sjukskrivningarna av psykiska orsaker, till exempel utmattning och trötthet.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Stress

Senaste om Forskning