Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Arbetsklimat

”I de allra flesta klassrum är arbetsklimatet gott”

Få avbrott på grund av stök och en bra relation mellan lärare och elever. Så beskrivs arbetsklimatet för elever i sjuan i en pågående studie.

Det är forskare vid Karlstad universitet som studerar vad i undervisningen som har betydelse för lärande. Genom att vara med på lektioner och på plats kunna se och videofilma det som händer i klassrummet, ser de både hur elever och lärare samarbetar och hur tiden används. Studien är stor. Totalt har 100 svenska- och engelskalektioner i observerats i 27 olika skolor och med olika lärare.

– Ett av områdena vi tittar på handlar om klassrumsklimatet. Där är eleverna ganska överens med oss. I de allra flesta klassrum är arbetsklimatet ganska gott och väldigt sällan ser vi att hela lektionen stannar upp på grund av att det är stök. Visst kan det vara småprat, men det är inte samma saks om att det är stökigt, säger Michael Tengberg, projektledare för LISA-studien vid Karlstads universitet.Foto: Cathrine Andersson Busch

För forskarna själva är resultaten inte så förvånande.

– Det är inte överraskande för oss, för vi har suttit i många klassrum även tidigare. Men vi kan nyanser bilden av den svenska skolan, eftersom det är en fara om man bara tror att det finns problemskolor. Att hela den svenska skolan ser ut så är ett missförstånd.

Och i de klassrum där klimatet är sämre tycks det handla om att relationen mellan lärare och elev inte fungerar så bra – det har alltså inte bara med klassen eller eleverna att göra.

– En klass som har problem med en lärare kan fungera bra med en annan, säger han.

Men ett område som ändå klart kan förbättras är tidsanvändningen, menar han.

– Här finns utrymme för effektivisering. När tid försvinner tycks det vara en kombination av elevgruppen och att lärarna inte är på tårna att sätta igång lektionen på en gång. Vi kan också se ett samband mellan oro i klassen och att tid försvinner. Men vilken betydelse det har för elevernas lärande det har kan vi inte säga än.

Nästa steg i studien är att undersöka hur faktorer som klassrumsklimat och arbetssätt korrelerar med elevernas prestation på tester i svenska och matte.

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Forskning