Hoppa till huvudinnehållet
Digitalisering

Digitaliserade fabriker revolutionerar arbetsmiljön

Arbetsmiljö i metallindustri ger kanske associationer till fysiskt hårt arbete och smutsiga, bullriga miljöer. Men i takt med digitalisering och automatisering förändras jobben. Snart kan ett industrijobb bestå i att på en helt annan plats än där produktionen faktiskt är övervaka det som sker via en dataskärm.

I ett industrinära projekt vid Luleå tekniska universitet ska forskare i arbetsvetenskap undersöka hur svensk metallindustri kan förbereda sig för den fjärde industriella revolutionen (se faktaruta härintill). Syftet är att ta fram rekommendationer för bland annat kompetensutveckling när industrijobben förändras. Det vill säga när maskiner och utrustning i allt högre utsträckning samarbetar med varandra och produktion och processer inte behöver styras på plats.

– Tanken är att vara förberedd när det här kommer så att vi kan hantera det på ett bättre sätt. Det gäller att tänka igenom hur det kommer påverka arbetsmiljön ur alla möjliga aspekter och synvinklar, säger Jan Johansson, professor i industriell produktionsmiljö vid Luleå tekniska universitet. Foto: Luleå tekniska universitet

Projektet ska särskilt titta på hur arbete och arbetsmiljö kommer att förändras för två yrkesgrupper – operatörer och underhållspersonal. Men även entreprenörer är en målgrupp.

– Vi ska kartlägga vad de gör nu och sätta in det framtidskoncept och dra upp olika visioner om hur det kan komma att se ut. Och diskutera fördelar och nackdelar. Det gäller att se till att jobben blir en helhet så att det inte blir en massa okvalificerade restjobb.

I stora drag handlar det om att få framtida arbetsuppgifter att bli både innehållsrika, meningsfulla och utvecklande och att organisera arbetet på nya sätt. Att komma bort från bilden av att industrin är "dark, dirty and dangerous", som Jan Johansson uttrycker det. Ett uttalat mål med projektet är också att locka fler ungdomar och kvinnor till industrin.

– Den nya tekniken har en stor potential för arbetsmiljöförbättringar, både att göra jobben renare och definitivt mindre farliga genom att lyfta personal från själva produktionsgolvet. Den kan också förändra företagens image och göra det lättare att rekrytera folk.

Projektet "Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0" finansieras av Vinnova och pågår under tre år.

FAKTA

Fjärde industriella revolutionen

Begreppet fjärde industriella revolutionen är ett samlinsnamn för en rad teknologier som robotisering och digitalisering. Det finns också en koppling till begreppet Internet of things vilket innebär att varje produkt i produktionskedjan bär med sig information om vart den ska och hur för att fabriken ska kunna organisera sig själv.

De tre första industriella revolutionerna är i nämnd ordning ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken.

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Digitalisering

Senaste om Forskning