Hoppa till huvudinnehållet

Genom en läsplatta i fordonen får maskinförarna information om var och vid vilken tidpunkt det ska saltas på vägarna.

Bild: Pixabay

Digitalisering

Digital teknik förbättrar snöröjares arbetsmiljö

Just nu testas ett prognosstyrt system för halkbekämpning som innebär att det saltas redan innan det blir halt och endast på de vägsträckor där det behövs. Förutom att vinterväghållningen blir mer träffsäker, minskar det också maskinförarnas stress och risken för olyckor.

I dagsläget när det saltas på vägarna kör lastbilarna ut på morgonen och saltar sina fasta rutter under dagen. Men i ett forskningsprojekt som bland andra Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, deltar i utvecklar man nu ett system för halkbekämpning som är dynamiskt och prognosstyrt, det vill säga att lastbilarna bara saltar på de vägsträckor där det behövs innan det blir halt.

– Det finns vägväderstolpar runtom i Sverige som anger temperaturen på vägen. Och genom att koppla ihop data från dem med information om lokalklimatet går det att få fram vilka delar av en väg som är hala, eller kommer att vara hala, och därmed behöver saltas, säger Anna Arvidsson som är projektledare på VTI - statens väg- och transportforskningsinstitut. Foto: Privat

Genom en läsplatta i lastbilarna får maskinförarna information om var och vid vilken tidpunkt det ska saltas. Det gör att de också kan jobba förebyggande med halkan. Och enligt Anna Arvidsson är de förare som redan testat applikationen positiva och tycker att den är lätt att använda. Den gör deras arbete mindre stressigt.

– Maskinförarna slipper sitta och styra saltspridaren på vägen hela tiden samtidigt som de kör lastbilen och dessutom ska hålla koll på de andra trafikanter runtomkring. I stället kan de koncentera sig på själva körningen, vilket ger en bättre och lugnare arbetsmiljö för dem, säger Anna Arvidsson

Och trots att appen till den effektivare halkbekämpningen inte är fullt utvecklad än så visar tester från förra och förrförra vintern i Göteborg på fördelar som färre olyckor, minskad bränsleförbrukning, bättre framkomlighet, mindre saltåtgång och minskad mängd luftföroreningar.

En annan realitet bland halkbekämparna är att det råder brist på erfarna vinterväghållare efter stora pensionsavgångar. Och även snöfattiga vintrarna med kortare kontraktsperioder har lett till att yrket i dag är mindre attraktivt.

– Därför behövs stödsystem som kan bibehålla och öka produktiviteten. Det är viktigt att kunna attrahera nästa generations halkbekämpare, säger Anna Arvidsson på VTI.

I vinter kommer appen med den effektivare halkbekämpning att testas på vägarna i Blekinge, Enköping och Umeå. VTI utvecklar appen i samarbete med Svevia och B&M Systemutveckling.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Digitalisering

Senaste om Forskning