Hoppa till huvudinnehållet
Mobbning

Det ökar risken för mobbning

Dåligt stöd från chefen och lågt inflytande över arbetssituationen. Det är faktorer som ökar risken för mobbning. Utifrån sådana riskfaktorer har forskare vid Karolinska Institutet tagit fram en checklista som kan användas för att förebygga mobbning på arbetsplatsen. 

Dåligt stöd på jobbet. Motstridiga krav i arbetet. Lågt inflytande över de egna arbetsuppgifterna. Hög sjukfrånvaro och hög sjuknärvaro. Brister i ledarskap och arbetsklimat. Det är några förhållanden i arbetet som tycks öka risken för att mobbning ska uppstå, enligt forskning som Christina Björklund, Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, och hennes kolleger har gjort. De har följt sammanlagt cirka 5 000 anställda vid ett universitet och fyra industriföretag. De samlade in data tre gånger, under fyra års tid. Foto: Stefan Zimmermann, Bildmakarna

I början av studien kände sig de här medarbetarna inte mobbade. Men vid den tredje mätningen svarade ungefär fyra procent att de var utsatta för mobbning.

– Mobbning och trakasserier är tyvärr väldigt aktuellt i dag, det visar inte minst #metoo, säger Christina Björklund. Det förebyggande arbetet är viktigt, eftersom det är svårt att få tillbaka förtroendet när något väl har hänt.

Den nya checklistan utgår från de arbetsmiljöfaktorer som verkar ha störst betydelse för att mobbning uppstår på en arbetsplats. Listan är indelad i sju områden – arbetskrav, kontroll/inflytande, ledarskap, organisationsklimat, roller, socialt stöd och sjukfrånvaro/sjuknärvaro. Inom varje område finns ett par frågor som besvaras med ja eller nej. Svaren blir röda eller svarta. Ett rött svar pekar på en risk.

– Helst ska man inte få så många röda svar, säger Christina Björklund.

Om mer än hälften av svaren är röda, ger det en fingervisning om att arbetsplatsen behöver sätta in insatser för att förbättra arbetsmiljön. Konflikter som redan förkommer bör inte ignoreras. Cheferna kan behöva stöd för att hantera situationen, betonar forskarna.

Ambitionen är att checklistan ska vara lätt att använda och förstå.

– Vi tänker att man ska kunna använda den vid skyddsronder, eller dela ut den på avdelningar där man misstänker att det kanske finns problem. Ledningsgrupper skulle kunna ha nytta av den, som en del i sitt arbete.

Christina Björklund hoppas nu få möjlighet att utvärdera checklistan vetenskapligt och testa den på olika grupper. Hon skulle till exempel gärna ta fram en checklista som kan användas för att identifiera risken för att chefer ska bli mobbade.

– Kanske går det också att utveckla checklistan mer specifikt mot sexuella trakasserier. Det är viktigt att se om det är motsvarande faktorer som har betydelse på det området, säger hon.

Ladda ner rapporten:

 

 

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Mobbning

Senaste om Forskning