Hoppa till huvudinnehållet

Todor Stoyanov, Amy Loutfi, Robert Krug och Andrey Kiselev ska undersöka hur robotar och människor kan samarbeta som kollegor.

Bild: Örebro universitet

Innovationer

Robotar och människor ska lära sig samarbeta

Mer avancerad teknologi gör det möjligt att överlåta farliga jobb på robotar. Men det innebär inte att människan inte behövs. Ett forskningsprojekt i Örebro ska ta reda på hur människor och robotar kan samarbeta för att minska arbetsmiljöriskerna i industrin.

I projektet Amici, samarbetar en forskargrupp i Örebro med industriföretag för att hitta sätt att få människa och robot att samarbeta bättre. Amici betyder vänner på italienska och projektet syftar till att lära människor och robotar att jobba tillsammans som kollegor.

Forskarna har som mål att lära en robot rengöra en 3D-printer som används i industrin. Printern måste rengöras mellan varje tillverkning och råvaran är ett giftigt metalliskt pulver. I dag görs det av en människa i skyddskläder men arbetet är både tidskrävande och farligt.

Men för att roboten ska kunna göra jobbet måste den mänskliga finmotoriken översättas till robotens leder. En annan utmaning är att kartlägga omgivningen på ett sådant sätt att roboten lär av sina erfarenheter. Roboten ska fjärrstyras av en människa med hjälp VR-glasögon liknande dem som används i spel. Operatören kan se en bild av sina egna armar som egentligen tillhör roboten.

– Översatt till vanlig industriproduktion är tanken att människan ibland hoppar in i roboten, bara en kort stund, för att styra en viss arbetsuppgift, förklarar Amy Loutfi professor i informationsteknologi vid Örebro universitet.

Men uppgiften är inte helt enkel. Å ena sidan minskar riskerna om människa och maskin är åtskilda – å andra sidan behövs människan för att göra bedömningarna.

– Och tar man bort människan från maskinen måste hon ändå få tillräckligt mycket information så att hon känner sig delaktig i det roboten gör. Samtidigt som vi inte får överbelasta henne med information. Man kan likna det vid en dans, där det gäller att veta exakt när i processen som människan ska leda och när roboten ska leda.

Men projektet fokuserar inte bara på effektivitet i arbetet – lika viktigt är att personen som fjärrstyr roboten har en bra arbetsmiljö.

– Som ett objektivt mått för hur vi ska bygga upp systemet kommer vi även mäta hur de som arbetar med roboten mår, om de blir tröttare fortare eller uttråkade. Det är en viktig del av arbetsmiljön.

Och för att lyckas att koppla ihop människa och robot behöver människans kropp och rörelseförmåga fungera tillsammans med robotens.

– För mig handlar allt det här om en djupare förståelse för människan, för varje gång man försöker återskapa en förmåga människan har, så lär jag mig väldigt mycket om oss som människor. Men än så länge har vi inte förståelsen för de djupa principerna som gör människan intelligent. Det är först när vi förstår de principerna som vi kan skapa lösningar som verkligen hjälper. Och det är det jag vill göra. Jag vill skapa lösningar som förändrar livet, säger hon.

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Innovationer

Senaste om Forskning