Hoppa till huvudinnehållet
Kemikalier

Riskerna med lustgas kartläggs

Tandvårdspersonal riskerar att utsättas för höga nivåer av lustgas när de behandlar patienter. Gasen påverkar det centrala nervsystemet och kan leda till minskad fertilitet. Nu ska Arbets- och miljömedicin i Örebro kartlägga problemet och ta fram råd och rutiner som minskar exponeringen.

Projektet uppstod efter att företagshälsovården uppmätt höga halter av lustgas hos tandläkarmottagningar. Men mätningarna gav varierande resultat och därför vände man sig till Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Foto: Privat

– Det är väldigt höga nivåer under vissa behandlingar. De patienter som använder lustgas är de som är rädda för bedövning eller som tar lustgas för att våga ta bedövning, till exempel en spruta i tandköttet, säger Louise Fornander, yrkeshygieniker på Universitetssjukhuset i Örebro.

Lustgas används även i sjukhusvården, bland annat vid operationer och inom förlossningsvården. Patienten har då mask över både mun och näsa. Men det fungerar inte inom tandvården eftersom man måste kunna jobba i munnen. I stället används en mask som täcker näsan. Risken är då att patienten andas ut lustgas genom munnen. Gas kan också läcka ut vid hanteringen av utrustningen.

– För patienten är riskerna låga, men för tandläkare och tandsköterskor är det kanske fyra behandlingar per dag. Då kan det bli ganska höga dagsdoser.

Yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin ska göra mätningar på tandvårdsmottagningar för att kartlägga problemet och ta fram bra riskbedömningar. Värdena jämförs med de hygieniska gränsvärden som finns hos Arbetsmiljöverket. I slutändan ska projektet leda till rekommendationer och råd till företagshälsovården och den personal som exponeras för lustgas.

– Det viktiga är att man lär upp patienten ordentligt att andas in och ut genom näsan och att man är medveten om hur utrustningen ska användas, säger Louise Fornander.

FAKTA

Om lustgas

  • Används vid bedövning och för behandling av kortvariga smärttillstånd
  • Har effekter på kognitiva och psykomotoriska funktioner. Vid långvarig exponering av låga koncentrationer av lustgas går det inte utesluta risk för att utveckla tumörer eller andra kroniska sjukdomar, sänkt fertilitet, spontana aborter och missbildningar.
  • Ska användas i lokaler med adekvat ventilation eller utsugsutrustning och exponeringen för lustgas under ett arbetspass ska ligga under de hygieniska gränsvärdena enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:7.

Källa: FASS

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Kemikalier

Senaste om Forskning