Hoppa till huvudinnehållet
Kompetens

Pappersarbete minskar arbetsglädjen

Allt för mycket pappersarbete och administration leder inte bara till minskad arbetsglädje utan också till att vissa yrkesgrupper riskerar att tappa kunskap. Det visar en studie från Linnéuniversitetet.

De tre forskarna bakom studien har intervjuat lärare, socionomer och revisorer med lång yrkeserfarenhet. Resultaten visar att styrningen via dokument och kravet på dokumentation påverkar yrkesgruppernas möjlighet att utveckla expertkunskap och professionalism.

 – Det gäller dels kännarskapet – förmågan att kunna känna igen och känna av en situation, sådant som man utvecklar efter ett antal år i yrket som någon slags beprövad erfarenhet, säger Joakim Krantz, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitet.Foto: Linnéuniversitetet

 Men det gäller också engagemanget i arbetet och framför allt lärarna och revisorerna tycker att arbetet har blivit tråkigare. De upplever att jobbet var mer kreativt och spontant förr och att de hade större handlingsfrihet.

 – Lärarna klagar över att det blir mycket instrumentellt med fokus på resultat och betyg. Man jobbar mindre kollegialt än tidigare då man jobbade tillsammans i teman och projekt.

 Förmågan att utvärdera sitt arbete och själv avgöra när man gjort ett bra jobb minskar också med styrningen.

 – Kvalitetskriterierna inom New Public Management stämmer inte alltid överens med det som de professionella tycker är viktigt. Men det är inte alltid man får avgöra vad som är kvalitet utan det sker en beteendestyrning mot dokumenten och vad de står för, säger Joakim Krantz.

 Många anser att styrningen gör att det blir mindre tid för själva kärnverksamheten och att kvaliteten i arbetet påverkas. En del tycker att styrningen är rent kontraproduktiv. Samtidigt lanseras New Public Management som ett verktyg för att skapa bättre kvalitet och effektivitet.

 Till det positiva med styrningen hör att den kan tydliggöra saker och skapa en större rättssäkerhet. Lärarna tycker att det kan vara bra att ha dokumentationen eftersom det gör att man har ryggen fri om man blir kritiserad.

– Det blir en slags beskyddarstrategi. Det kan vara positivt att ha dokumenten när man träffa föräldrar i utvecklingssamtal och argumentera varför man har satt ett visst betyg.

 Studien ingår i ett forskningsprojekt finansierat av FAS och resultaten redovisas i en boken "Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn?". 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Kompetens

Senaste om Forskning