Hoppa till huvudinnehållet
Stress

Nätterapi kan hjälpa utmattade

Kan internetbaserad terapi hjälpa personer som lider av stress och utmattning att få arbetslusten åter? Det ska forskare vid Linköpings universitet undersöka i en ny studie.

Robert Persson Asplund är psykolog inom företagshälsovården och doktorand vid Linköpings universitet. Hans avhandlingsarbete handlar om kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet för personer som drabbats av stress och utmattning.

Foto: Iterapi

– Vi börjar se i forskningen att man kan få effekter av behandling på nätet för personer som lider av stress, eller lindrig eller måttlig utmattning. Däremot har få studier kunnat visa att behandlingen har någon effekt på deltagarnas återgång i arbete, säger Robert Persson Asplund.

I en pilotstudie 2016 svarade de flesta som gjort ett program med tio veckors internetbaserad KBT-behandling att deras arbetsförmåga hade ökat. I en ny studie ska forskarna undersöka om deltagarna faktiskt börjar arbeta igen.

– Vi ska kombinera två parallella spår. Ett som fokuserar på att de ska må bättre och ett som vi kallar Hållbar återgång i arbete.

I det första steget ska deltagarna få "vanlig" KBT. Mycket kort sammanfattat innebär de att lär sig vad stress och utmattning innebär, får insikt i vad som händer i kropp och själ, lära sig använda avslappning och får redskap för att hitta bättre balans i livet.

Den arbetslivsinriktade delen av behandlingen börjar med att deltagarna inventerar organisatoriska och sociala faktorer i sin arbetsmiljö. Är arbetsbördan rimlig? Får jag stöd? Är arbetsuppgifterna tydliga? Trivs jag i de sociala relationerna på jobbet?

– Målet är att de ska ta ställning till om de ska vara kvar på sin arbetsplats, och om de i så fall behöver hjälp med anpassning för att arbetssituationen ska vara rimlig, säger Robert Persson Asplund.

Avsikten är inte att tvinga tillbaka människor till arbetet, betonar han. Vissa kommer fortfarande att behöva vara sjukskrivna. Men tanken är att det arbetslivsinriktade programmet ska göra dem bättre förberedda för att komma tillbaka till ett jobb.

– De ska känna sig så rustade som möjligt, säger han. De ska veta sina rättigheter och vem som har ansvar för olika saker. Vad är Försäkringskassans roll, vad är arbetsgivarens ansvar och så vidare? De ska ha en karta framför sig, så att de vet vad som ska hända.

Alla deltagare kommer att ha en kontaktperson, som kan svara på frågor och stötta. Däremot har projektet inte någon kontakt med de berörda arbetsplatserna, bara med individerna.

Programmet kommer att följas upp med enkäter efter tre, sex och tolv månader. Forskarna ska också samla in uppgifter om deltagarnas korttidsfrånvaro och längre frånvaro efter behandlingen. Sammanlagt ska 180 personer ingå i studien. Av dem tillhör 60 personer till en början en kontrollgrupp som man jämför med, men de får göra programmet senare.

Läs mer om projektet:

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Stress

Senaste om Forskning