Hoppa till huvudinnehållet

Om svårighetsgraden ökar på de arbetsuppgifter man har så är det lättare att skärma av i bullriga miljöer, enligt en ny avhandling.

Bild: Istockphoto

Buller

Lättare att skärma av om jobbet är klurigt

Ju svårare arbetsuppgifter desto mindre störs vi av bakgrundsljud, visar forskning. Genom att exempelvis använda ett mer svårläsligt typsnitt går det lättare att läsa in en text i ett bullrigt kontorslandskap, enligt en ny avhandling.

Att bakgrundsljud i ett kontorslandskap kan påverka prestationen kommer kanske inte som en nyhet. Men nu finns det forskning som visar att om svårighetsgraden på arbetsuppgifterna ökar så reagerar man mindre på bakgrundsljud.

Miljöpsykologigruppen vid Högskolan i Gävle har i ett experiment låtit testpersoner korrekturläsa både i tystnad och med bakgrundsprat. Texterna var skrivna med Times New Roman samt med det mer svårlästa teckensnittet Haettenschweiler. När testpersonerna uppmanades att hitta fel, där de var tvungna att läsa och förstå texten för att förstå att där var ett fel, så försvann den negativa inverkan av ljud när texten var skriven i Haettenschweiler, men inte när den var skriven i Times New Roman. I text skriven i den mer lättlästa Times New Roman så försämrades testpersonernas prestation vid störande bakgrundsljud.

Forskarna undersökte också hur mycket information det går att komma ihåg av en text man just har läst. På samma sätt som i experimentet med korrekturläsning så kunde forskarna bara se en negativ påverkan av bakgrundsljud när texten var skriven i det lättläsliga teckensnittet.

Foto: Högskolan i Gävle

– Den generella slutsatsen är, att när man behöver fokusera på en uppgift och befinner sig i en bullrig miljö kan det vara en fördel, i alla fall i ett kortare perspektiv, att öka svårighetsgraden på uppgiften då det gör att man måste koncentrera sig mer när man läser, säger Niclas Halin, forskare vid Högskolan i Gävle.

Från vården finns liknande forskning där man tittat på om vårdpersonal blir mindre benägna att göra feldoseringar av medicin om man laborerar med att göra den information som vårdpersonalen knappar in i datasystemet mer svårläslig.

– Det finns ju arbete för andra att spinna vidare på här. Vad kan man göra för typ av manipuleringar som kan hjälpa folk att bibehålla koncentrationen i kortare och längre perioder? Detta ser jag som ett första instick, säger Niklas Halin.

Ladda ner Niclas Halins avhandling "A shield against Distraction from Environmental Noise"

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Buller

Senaste om Forskning