Hoppa till huvudinnehållet

Det är dubbelt så vanligt att kvinnor utsätts för hot och våld på jobbet, enligt en dansk studie.

Bild: Istockphoto

Hot och våld

Kvinnor drabbas oftare av hot på jobbet

Dubbelt så många kvinnor som män har utsatts för hot och våld på jobbet, enligt en ny dansk studie. Även i Sverige är kvinnor överrepresenterade i statistiken över allvarliga arbetsolyckor som beror på hot och våld.

I en undersökning som danska nationella forskningscentrumet för arbetsmiljö gjort, uppger 8,6 procent av kvinnorna i Danmark att de utsatts för fysiskt våld på arbetsplatsen det senaste året. Motsvarande siffra bland män är 3,4 procent. Lite drygt 11 procent av kvinnorna och 6 procent av männen har tagit emot hot om fysiskt våld.

Även i Sverige är kvinnor mer utsatta för hot och våld på jobbet. 58 procent av de allvarliga olyckorna till följd av hot och våld drabbar kvinnor, enligt AFA Försäkrings arbetsskadestatistik. En förklaring till att kvinnor är mer utsatta är att de ofta har jobb som innebär mycket kontakt med kunder, klienter eller patienter.

Det är väldigt olika från individ till individ hur man påverkas av att utsättas för hot och våld på jobbet. En del kommer snabbt över händelsen medan andra får starka reaktioner. Det gäller både män och kvinnor.

– Man kan bli rädd för att det ska ske igen och får ont i magen, hjärtklappning, svettningar, sömnbesvär och ångest. Hos några kan det utvecklas till depression, stress eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Ju oftare man utsätts för hot och våld desto större är risken för våldsamma reaktioner, säger Lars Peter Andersen, psykolog och forskare vid en Arbetsmedicinsk klinik i Herning till den danska tidskriften "Min arbetsmiljö".

Men det går att förebygga ohälsa genom att ha tydliga riktlinjer för hur man ska agera om någon blir hotad på jobbet. Det är också viktigt att diskutera vilka risker som finns och vilka situationer som kan betecknas som hot och våld på den aktuella arbetsplatsen.

– Om man inte är eniga om vad som är hot och våld på jobbet är det lätt att man som anställd tänker att man är den enda som är utsatt och tänka att det bara är fel på mig som inte kan hantera det, säger Lars Peter Andersen.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Hot och våld

Senaste om Forskning