Hoppa till huvudinnehållet

Vårdbiträden och städare är exempel på yrken där klorin används.

Bild: Istockphoto

Kemikalier

Klorin ökar risken för lungsjukdom

Den som använder klorin eller andra desinficerande ämnen minst en gång i veckan löper en ökad risk att drabbas av lungsjukdomen KOL. Risken ökar med upp till en tredjedel visar ny forskning.

– Studien visar att det är mycket möjligt att sambandet KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och rengöringsmedel finns, säger Eva Andersson, överläkare vid Arbets- och miljömedicin i vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Det är Harvard Medical School i USA och det franska medicinska forskningsinstitutet Inserm som utfört forskning. Studien har följt cirka 55 000 sjuksköterskor och sträcker sig över 30 år.

I studien fann man att sjuksköterskor som regelbundet, minst en gång i veckan, använde desinficerande medel för att rengöra ytor eller för att rengöra instrument, löpte en ökad risk på mellan 24 och 32 procent.

Eva Andersson berättar om en större befolkningsstudie 2008 som Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, gjort i Västsverige. En delstudie visade att sjukvårdspersonal som höll på mycket med rengörings- eller städningsuppgifter hade en ökad risk för att få astmasymtom. Sjuksköterskorna hade också en ökad risk för sjukfrånvaro som berodde på luftvägsbesvär.

– Sjuksköterskorna ingick i studien men det var undersköterskor som hade en säkerställd ökad risk. De gjorde också mest rengöringsarbete. Sjuksköterskorna hade inte lika stor risk.

Sjuksköterskorna har numera alltmer tagit över undersköterskornas arbete även om det nu är en förändring på väg.

– I studien hade vi inte KOL som ett utfall, men deltagarna hade den typ av luftvägsbesvär som även KOL ger.

Eva Andersson påpekar att det finns få studier i Sverige som handlar om sjukvårdspersonal och deras luftvägsbesvär. Internationellt finns inte heller studier i en omfattning som räcker för att KOL ska kunna godkännas som arbetsskada för sjukvårdspersonal.

– KOL är en sjukdom som kommer i ett senare skede och det är därför svårt att belägga sambanden, men det är en fullt rimlig tanke att en sådan exponering skulle kunna leda till KOL, säger hon.

Eva Andersson och hennes kollegor har också studerat arbetare i pappersmasseindustrin. Svaveldioxid och klorgas ger ökad risk för astma och kronisk bronkit. Båda sjukdomarna är kopplade till KOL.

Astma är en inflammatorisk sjukdom där luftvägarna drar ihop sig (obstruktion), men sedan kan de återta sin normala funktion igen. När det gäller KOL är luftvägsobstruktionen bestående.

– Man har ingen normal lungfunktion mellan sjukdomsanfallen utan har hela tiden besvär. Cirka 15 procent av alla fall av KOL har med yrket att göra. Det vet vi vid det här laget. Då avser det främst arbete som är exponerat för damm, säger Eva Andersson
Jens Åhman, som är enhetschef för kemikalieavdelningen på Arbetsmiljöverket, säger att sambandet mellan lungsjukdomar och olika rengöringsmedel är känt sedan länge, men att kopplingen till KOL är nytt.

– Vi kommer att följa utvecklingen. På vår hemsida finns rekommendationer för städarbete. Men det som haft störst effekt för att minska riskerna är att man infört torra städmetoder, säger han.

Enligt Försäkringskassan prövade man förra året 49 ärenden där andningsorganens sjukdomar ansågs vara arbetsrelaterade. Av dem godkändes drygt 57 procent som arbetssjukdom.

FAKTA

Om studien

Det har länge varit känt att vanliga rengöringsmedel har samband med astma och andra lungsjukdomar. Men detta är den första studien som visar på ett samband mellan kemikalier i desinficerande rengöringsmedel och KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Studien inleddes i Harvard 1989. År 2009 granskade man särskilt de sjuksköterskor som inte led av sjukdomen KOL och som fortfarande arbetade och följde dem fram till i maj i år. Under den perioden fick 663 av dem diagnosen KOL. Med hjälp av en enkät undersökte forskarna exponeringen för desinficerande ämnen. Resultatet justerades med hänsyn till faktorer som skulle kunna påverka resultatet, som till exempel rökning.

bild på Eva Ekelöf

Eva Ekelöf

Mer om Kemikalier

Senaste om Forskning