Hoppa till huvudinnehållet

Bild: iStockphoto

Kemikalier

Klorfri reningsmetod testas på badhus

Ett nytt sätt att rena vattnet i badhus – utan klor – testas nu i Skellefteå kommun. Om det visar sig fungera, blir det en arbetsmiljövinst för personalen och även bra för besökarna, anser Kåre Eriksson, forskare vid Umeå universitet.

Klor är effektivt för att ta död på bakterier i vattnet på simhallar, äventyrsbad och liknande anläggningar. Men när klor reagerar på svett, urin och andra mänskliga "avsöndringar" i vattnet, så avges kloraminer i luften. Inomhusluften blir då ett problem för dem som arbetar.

Personer som långvarigt utsätts för kloraminer kan få luftvägsbesvär, exempelvis astma, och dessutom irritation i ögonen, beskriver Kåre Eriksson, lektor i yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet. Han har länge forskat på klorets negativa effekter för hälsan.

– Även elitsimmare och andra som vistas mycket i simhallar kan få luftvägsbesvär av det, säger han.
Kåre Eriksson är vetenskaplig expert i ett projekt som nyligen inletts i Skellefteå. Kommunen testar om det går att ersätta kloret i bassängvattnet med en kemikalie (en kvartär ammoniumförening) som oskadliggör bakterierna i vattnet, utan att ämnen som kan skada hälsan avges i luften. Samma produkt har hittills använts i mindre, privata pooler och badtunnor, men inte i offentlig miljö.

I pilotförsöket görs jämförande tester i ett mindre badhus i Lövånger. Försöket ska sedan utvidgas till ett större bad i Byske. Forskarna ska mäta kvaliteten på både vattnet och luften i badhusen.

– Om man kunde minimera, eller eliminera, exponeringen för kloraminer, skulle det vara en stor arbetsmiljöförbättring. Det skulle vara en fördel för besökarna också, säger Kåre Eriksson.

Om försöket slår väl ut, är tanken att kloret ska tas bort från de andra badhusen också, enligt ett pressmeddelande från Skellefteå kommun. Kåre Eriksson är hoppfull om resultatet.

– Ja, det är jag faktiskt, säger han. Som yrkeshygieniker drömmer man ju om att få bort risker i arbetsmiljön och det här skulle vara jättebra för personalen.

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Kemikalier

Senaste om Forskning