Hoppa till huvudinnehållet
Kemikalier

Kemikalier kan orsaka hjärtsjukdom

Att det finns ett samband mellan kemiska risker i arbetet och cancer är känt sedan länge. Mindre känt är att kemikalier också kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom eller stroke.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har granskat den forskning som finns på området kemiska ämnen i arbetsmiljön och hjärt-kärlsjukdom. Granskningen visar att svetsning kan öka risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Även kvartsdamm och motoravgaser kan utlösa hjärtsjukdom.

Dessutom visar studien att risken att drabbas av stroke ökar om man hanterar ämnen som bly och koldisulfid (användes tidigare i lösningsmedel).

Foto: Stressforskningsinstitutet

– Det finns ganska mycket kunskap hos allmänheten om att kemikalier på jobbet kan orsaka cancer eller lungsjukdom. Men det vi påpekar är att det även är farligt för hjärtat. Vår studie visar på delvis ny kunskap om att kemikalier påverkar inflammatoriska processer i kroppen, säger Töres Theorell, professor vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Att utsättas för passiv rökning på jobbet kan också öka risken för hjärt-kärlsjukdom.

– Det verkar också som att vissa arbetsmiljöfaktorer kan förstärka den negativa effekten av kemikalier. Den som jobbar skift och samtidigt utsätts för kemikalier löper ökad risk för hjärtsjukdom. Men det sambandet behöver vi forska mer på, säger Töres Theorell.

Ladda ner SBU:s rapport "Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom"

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Kemikalier

Senaste om Forskning