Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Maria Claesson

Arbetsklimat

Goda kollegor skyddar mot hjärtsjukdom

Män med fysiskt krävande arbetsuppgifter löper större risk att drabbas av hjärtsjukdom. Men om de samtidigt får ett bra socialt stöd av chefer och kollegor minskar den skadliga effekten av arbetet. Det visar en dansk forskningsstudie.

Flera studier visar att hårt fysiskt arbete ökar risken för hjärtsjukdom. För att minska risken bör arbetet anpassas och göras lättare. Men det är också viktigt att jobba med den psykosociala arbetsmiljön, enligt en dansk forskningsstudie där drygt 14 000 män ingår.

Studien visar att socialt stöd från kollegor och överordnade har en skyddande effekt. Män med fysiskt krävande jobb och en låg grad av socials stöd har en signifikant ökad risk att utveckla hjärtsjukdom.

– Kollegialt stöd kan leda till minskade krav i arbetet genom att man till exempel lägger in pauser i arbetet utifrån medarbetarnas önskemål och behov. Och kanske ger det även en skyddande fysiologisk effekt på det autonoma nervsystemet som reglerar puls och blodtryck, säger Andreas Holtermann, professor på danska nationella forskningscentret för arbetsmiljö i en kommentar.

Däremot gick det inte att fastställa att ökat inflytande över arbetet skyddade mot hjärtsjukdom. Något som förvånade forskarna.

FAKTA

Om studien

Forskarna använde både frågeformulär och kliniska mätningar. Totalt deltog 14 337 män i studien med en genomsnittsålder på 47 år. Männen kom från 18 olika arbetsplatser och samtliga hade fysiskt krävande jobb. De var friska vid start. Studien pågick under tre år.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Forskning