Hoppa till huvudinnehållet

Bilmontörer använder ofta en hylla där olika komponenter plockas ihop med hjälp av artikelnummer. Om de istället använder bilder och fotografier när de ska plocka ihop delar minskar den kognitiva stressen, visar ny forskning.

Bild: Istockphoto

Stress

Struktur hjälper montörer

För den som står i begrepp att köpa en ny bil kan ett eget val tillföra ett mervärde. Men för bilmontörerna som ska plocka ihop de olika delarna ökar däremot stressen när det skapas allt flera varianter av en produkt.

Anna Brolin, doktorand vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde, har identifierat en rad faktorer som kan användas för att mäta människans kognitiva prestation inom tillverkning och produktion. I sin forskning har hon undersökt hur de olika faktorerna används vid manuell montering inom den moderna tillverkningsindustrin.

Traditionellt sett använder montörerna en hylla där olika komponenter plockas ihop med hjälp av artikelnummer. I ett av Anna Brolins experiment användes istället färdigplockade uppsättningar där montören fick fokusera på bilder eller fotografier istället för på artikelnummer.

Resultaten visar bland annat att när montören använder en färdigplockad uppsättning ökar effektiviteten samtidigt som den upplevda stressen och arbetsbelastningen minskar. Efter undersökningar på bland annat Volvo personbilar och lastvagnar, Scania och Saab vill Anna Brolin omsätta resultaten från undersökningen i praktiken.

– Jag hoppas att få fortsätta forska inom det här området och undersöka hur det "på riktigt" ska gå att minska den mentala belastningen hos montörerna med hjälp av mina resultat. I avhandlingen har jag koncentrerat mig på fordonsindustrin, men min forskning borde kunna användas inom andra områden av tillverkningsindustrin, säger Anna Brolin i en kommentar

FAKTA

Om avhandlingen

Anna Brolin är doktorand vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde och disputerar på Loughborough University i England Avhandlingen heter: "An investigation of cognitive aspects affecting human performance in manual assembly", vilket kan översättas med "Förbättrad arbetsmiljö genom fokus på kognitiva aspekter i manuell montering".

Ingrid Samuelsson

ingrid.samuelsson@prevent.se

Mer om Stress

Senaste om Forskning