Hoppa till huvudinnehållet

Lärare är en yrkesgrupp som ofta drabbas av röstproblem. En ny studie visar att stress kan öka risken att drabbas av knottror på stämbanden.

Bild: Istockphoto

Stress

Stress kan ge röstproblem

Stress och bakgrundsbuller kan påverka rösten negativt, har logopedstudenterna Daniel Hagfeldt och Katarina Svensson visat i sin magisteruppsats. Nyligen fick de organisationen Röstforums pris för den.

Lärare, telefonförsäljare och präster och andra som använder rösten mycket i arbetet ligger i riskzonen för att få röstproblem. Att bli hes eller tappa rösten är inget ovanligt.

I sitt examensarbete inom logopedutbildningen vid Karolinska institutet undersökte Daniel Hagfeldt och Katarina Svensson sambandet mellan stress, störande bakgrundsbuller och röststörning.

Studien omfattar en grupp på 19 kvinnor med röstproblem. Hälften av dem hade det som kallas stämbandsknottror, en ganska allvarlig röststörning som leder till heshet och som måste behandlas för att man ska bli bra. Den andra hälften hade så kallad fonasteni. Det innebär att rösten blir trött och ansträngd utan att något onormalt syns på stämbanden. Kvinnorna som hade röststörningar jämfördes med en lika stor kontrollgrupp av friska kvinnor.

– Det vi såg var att det finns en koppling mellan stress och stämbandsknottror, säger Daniel Hagfeldt. Patienter som utvecklade stämbandsknottror skattade också i allmänhet högt på bakgrundsbuller, vilket visar att de är känsliga för buller i arbetsmiljön.

Det varierar ju hur individer upplever bakgrundsbuller, fortsätter han.

– Musik på arbetsplatsen, till exempel i affärer som säljer kläder, uppfattas olika av olika personer. Vissa kan blir mycket störda av det som andra inte alls påverkas av.

Kvinnor som grupp har högre risk att drabbas av vissa röststörningar.

– Kvinnors stämband slår ihop oftare än mäns. Det kan innebära högre slitage om man använder rösten ofta och på ett ogynnsamt sätt.

För patienterna med fonasteni såg Daniel Hagfeldt och Katarina Svensson inte samma koppling till stress och bakgrundsbuller.

Studien ger inte svar på vad som är orsak och verkan. Det skulle kunna vara så stressen bidrar till att vissa kvinnor utvecklar en röststörning. Men det kan också vara så att de blir stressade för att de har problem med rösten, vilket medför komplikationer i arbetet.

– Det vi ser är antydningar, men man ska inte dra för stora växlar på dem. De kan fungera som avstamp för vidare forskning säger Daniel Hagfeldt.

Priset på 5 000 kronor delades ut vid Röstforums riksstämma i våras.

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Stress

Senaste om Forskning