Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Stöd för hållbart ledarskap

Arbetsmiljöverkets skärpta regler för en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö ställer nya krav på ledarskapet. För att göra det enklare för chefer att leva upp till kraven kan de använda sig av ett praktiskt arbetsmaterial för att utveckla sitt ledarskap.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö sätter fokus på det hållbara arbetslivet. För att det ska kunna utvecklas att behöver chefer bedriva ett ledarskap som kan fungera oavsett vilka förändringar som sker inom organisationen.

Arbetsmaterialet som ska stötta cheferna i deras ledarskap är skapat av Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap vid högskolan i Borås och Andrea Eriksson Doktor i folkhälsovetenskap på KTH. Materialet kan användas av chefer för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden på den egna arbetsplatsen.

För att man som chef ska få ut mesta möjliga av materialet så föreslår Lotta Dellve att man arbetar med det tillsammans i grupp.

– Vi har gjort en studie som visar att vårt material får bäst effekter när man träffas en grupp chefer och arbetar med det. Men det kan även användas enskilt. Det man investerar i tid får man igen eftersom välmående medarbetare i välfungerande arbetsorganisationer ger vinster för individen, organisationen och för samhället säger Lotta Dellve i en kommentar.

Om materialet

I materialet delas chefers och ledares arbete med att utveckla och bevara hållbara arbetsförhållanden in i olika perspektiv:

  • Hälsofrämjande – bibehålla och stärka det som får många och enskilda att må bra
  • Förebyggande – undvika risker och skador som kan ske i arbetet
  • Rehabiliterande – behandla och lindra skador och sjukdomar.

Materialet är indelat i 8 olika teman som främst fokuserar på psykosociala och organisatoriska aspekter. Några exempel exempel:

  • Att må bra och att ha hälsosamt arbetsengagemang
  • Att leda och bygga en hälsosam och hållbar arbetssituation
  • Medarbetarskap och välfungerande grupper
  • Att leda hållbart utvecklingsarbete.

Arbetsmaterialet är kostnadsfritt och kan laddas ned här:

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring 

Ingrid Samuelsson

ingrid.samuelsson@prevent.se

Mer om Chef

Senaste om Forskning