Hoppa till huvudinnehållet

Bild: iStockphoto

Innovationer

Smarta kameror varnar för risker på byggen

Forskare vid Örebro universitet har utvecklat ett nytt kamerasystem som på egen hand kan upptäcka och varna för risker på byggarbetsplatser. Den nya tekniken bedöms ha mycket goda möjligheter till att förbättra säkerheten i miljöer där stora maskiner rör sig tillsammans med människor.

I dag finns det kamerasystem som levererar bildinformation till förarna av stora maskiner, men eftersom systemen är passiva måste föraren hela tiden titta på displayen för att upptäcka olika typer av faror.
Rafael Mosberger är forskare vid Örebro universitet och har tagit fram en lösning som bygger på en aktiv teknik där kamerasystemet är anpassat så att det varnar först när en viss typ av varselkläder dyker upp i bild. Det har visat sig vara en tillförlitlig metod som fungerar även under svåra siktförhållanden och mörker.

– Något förenklat bygger vår teknik på en kameramodul som sänder ut infrarött ljus och sedan mäter reflektionerna på omgivningen. Systemet är kalibrerat så att det reagerar på just den typen av reflexer som sitter på varselkläder, säger han och tillägger att ambitionen är att tekniken ska komma ut på marknaden redan nästa år.Foto: Örebro universitet

Rafael Mosberger tror att det finns stor potential för tekniken och i framtiden skulle den mycket väl kunna användas i de självgående maskiner som sannolikt kommer att introduceras på marknaden. Fördelen med att låta kamerorna reagera på just varselkläder är att man på så sätt kan eliminera falsklarm från till exempel reflektorer från andra arbetsfordon.

– Man skulle kunna utrusta arbetsfordon som till exempel hjullastare, gaffeltruckar eller gruvmaskiner med en eller flera kameror som sedan är kopplade till hytten så att de varnar föraren med ljud- eller ljussignaler om fordonet kommer för nära en person, säger Rafael Mosberger.

En annan fördel med tekniken är att modulerna inte behöver bli speciellt dyra vilket gör att även mindre aktörer kommer att ha råd att köpa in systemen.

Peter Fredriksson

Mer om Innovationer

Senaste om Forskning