Hoppa till huvudinnehållet

Att bilda nätverk med andra små företag kan vara ett bra sätt att få igång arbetsmiljöarbetet.

Bild: Istockphoto

Arbetsmiljöarbete

Nätverk lösningen för småföretag

Om små företag bildar nätverk och får stöd i arbetsmiljöarbetet är det mycket större chans att de får fart på arbetsmiljöarbetet. Det visar ny forskning.

För små företag kan det vara svårt att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete. Det beror ofta på bristande resurser i form av tid och pengar. Men nu visar forskning att nätverk kan vara en bra lösning för småföretag.

Danska Cavi (Center for forskning i virkemidler og arbejdsmiljoinsatser) har gjort fallstudier på tre branschspecifika nätverk som bildats på mejerier, mikrobryggerier och små byggföretag i Danmark. Resultatet visar att arbetsmiljön förbättrats av nätverken, men för att de ska fungera krävs tillit i gruppen.

– Här handlar det ju om konkurrerande företag i samma bransch. Då behövs det ett handslag på att alla är med, säger Hans Jörgen Limborg, en av forskarna bakom projektet till webbplatsen Arbejdsmiljoviden.

En annan förutsättning för att nätverken ska fungera är att det finns personer som leder arbetet framåt. De nätverk som Cavi studerat fick stöd från arbetsmiljörådgivare och konsulter.

Stig Vinberg, professor vid avdelningen för hälsovetenskap på Mittuniversitetet, är involverad i ett svenskt forskningsprojekt där man studerat betydelsen av nätverk för att få igång arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården har lett nätverken och samlat chefer på småföretag och mikroföretag (färre än tio anställda) i Sverige och Norge. Cheferna har själva fått bestämma vilka ämnen de velat utbilda sig inom. Det har bland annat handlat om hälsofrämjande ledarskap och hur man hanterar konflikter på arbetsplatsen. Stig Vinbergs forskargrupp har sen djupintervjuat cheferna om hur de ser på nätverken.Foto: Mittuniversitetet

– Reaktionerna är positiva. Men precis som den danska studien konstaterat så bygger det på att man känner tillit till de andra i gruppen eftersom man blottar affärsidéer. Cheferna säger också att de tycker det varit positivt att träffa företagsledare i andra branscher och från andra företagstyper. Så det går lite emot den danska studien, säger Stig Vinberg.

De nätverk för småföretag som finns i Sverige är ofta inriktade på affärsutveckling och ekonomi och inte så mycket på arbetsmiljö.

– Det är synd. Potentialen i nätverken som arbetsform borde nyttjas mycket mer. Här kunde kanske fackliga organisationer och företagarorganisationer ta fler initiativ.

Ofta påstås det att småföretagare har dålig kunskap om arbetsmiljö men det tycker Stig Vinberg inte stämmer.

– Våra intervjuer tyder på ganska hög mogenhet och vilja att jobba med hälsofrämjande insatser. Vi är nästan förvånade över den höga medvetenheten. Problemen kommer i nästa steg när man vill genomföra förändringar. Resurserna är knappa och man är pressad av lönsamhetskrav. Då behövs det stöd och verktyg för att komma vidare.

Stig Vinbergs projekt är finansierat av AFA Försäkring och ska redovisas under våren 2017.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Forskning