Hoppa till huvudinnehållet
Mobbning

Mobbning dubblerar självmordsrisken

Personer som har utsatts för mobbning på arbetsplatsen löper dubbelt så stor risk att drabbas av självmordstankar än andra. Värst är det för anställda som utsatts för fysiskt våld eller raseriutbrott. Det visar en undersökning från Norge.

Att bli mobbad på jobbet har mycket negativ inverkan på den psykiska hälsan. Sedan tidigare är det känt att det kan leda till depression, psykosomatiska problem samt posttraumatisk stress.

En undersökning från det norska arbetsmiljöinstitutet STAMI samt universitetet i Bergen, visar att självmordsrisken fördubblas för de som utsatts. I studien beskrivs tre olika typer av mobbning på jobbet. Den arbetsrelaterade handlar om att ge en person en orimlig arbetsbörda eller att kontrollera någon obefogat mycket. Personrelaterad mobbning handlar om att kritisera någons utseende eller vanor. Den sista typen är fysiskt kränkande mobbning såsom fysiska övergrepp, utskällningar och plötsliga raseriutbrott.Foto: STAMI

Alla tre typer ökar risken för självmordstankar upp till två år efter att en person varit utsatt. Men det var den fysiskt kränkande mobbningen som visade sig ge djupast spår. Hela fem år efter att en person utsatts för det fanns självmordstankar kvar, enligt studien.

– Undersökningen visar att mobbning på arbetsplatsen är en klar riskfaktor för självmordstankar och det bör man tänka på i arbetet mot självmord, säger forskaren Morten Birkeland Nielsen i en kommentar.

FAKTA

Om studien

Totalt har 1 846 anställda i olika branscher svarat på om de känt sig mobbade på jobbet samt om de haft självmordstankar. 19 procent av deltagarna har upplevt mobbning som rör den egna arbetsinsatsen. 8 procent har upplevt personrelaterad mobbning och 2 procent har utsatts för fysisk kränkande mobbning.

Läs mer:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Mobbning

Senaste om Forskning