Hoppa till huvudinnehållet
Stress

Gränslöst arbete under luppen

Trafikverket satsar fyra miljoner kronor på att undersöka för- och nackdelar med ny teknik och gränslöst arbete. 6500 anställda bjuds in till projektet som genomförs tillsammans med Gävle högskola.

Det övergripande målet för Trafikverket är att skapa en modern och hållbar arbetsplats, och för att göra det tar verket nu hjälp av forskare. Projektledare är Helena Jahncke, doktor i psykologi vid Gävle högskola.Foto: Högskolan i Gävle

– Vi vill se vilka fördelar och nackdelar det finns med att vara tillgänglig även utanför arbetstid. Eftersom vi mer och mer använder oss av tekniska hjälpmedel är det viktigt att användningen blir hållbar och att vi utvecklar tekniken för människan, säger hon.

Enligt Helena Jahncke finns det internationella studier som pekar på samband mellan arbete utanför ordinarie arbetstid och sjukdomar relaterade till psykisk ohälsa, mage, hjärta och kärl.

– Stress behöver ju inte vara negativt, men vi måste få perioder av återhämtning för att kunna hantera kraven i vår vardag. Det är när vi inte får möjlighet att återhämta oss som det finns risk för ohälsa, säger hon.

I ett första steg i projektet genomförs en enkätundersökning där Trafikverkets alla 6 500 medarbetare bjuds in att delta. Frågorna i enkäten handlar till exempel om hur de anställda upplever gränsen mellan arbete och fritid, om de tänker på jobbet även utanför arbetstid, om de har kontakt med kunder eller kollegor på helgen, hur fritiden ser ut, hur de sover och upplever sin hälsa i stort.

Med utgångspunkt från enkätundersökningen kan projektet få kunskap om det till exempel är så att vissa grupper på arbetsplatsen är mer utsatta än andra. Kartläggningen ger också möjlighet att utveckla, testa och utvärdera strategier för att förebygga risker i olika grupper.

– Vi kommer också kunna jämföra resultaten med en kontrollgrupp i samma organisation. Det är sällan vi som forskare får tillfälle att följa en organisation över så lång tid och utvärdera vad som fungerar och vad som är lönsamt. Att få arbeta med en så här stor organisation är en stor fördel. Det här upplägget gör resultaten mycket mer tillförlitliga, säger Helena Jahncke.

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Stress

Senaste om Forskning