Hoppa till huvudinnehållet
Buller

Buller går vidare till foster i magen

För den som är gravid och arbetar i bullriga miljöer är det extra viktigt att arbetsgivaren gör en riskbedömning. Ny forskning visar att vissa typer av buller kan orsaka hörselskador för det ofödda barnet.

Tidigare har man antagit att fostret varit väl skyddat från yttre ljud under sin tid i magen. Nu visar ny forskning att om kvinnan arbetar i en bullrig miljö leds framförallt det lågfrekventa bullret vidare till fostret, vilket ökar risken för hörselskador.

Jenny Selander, foto Karolinska institutet

– Arbetsmiljöverkets rekommendation som säger att gravida inte ska utsättas för buller över 80 dBA följs tyvärr inte alltid. Upptäckten om att buller kan skada fostret visar att det är angeläget att de följs, säger Jenny Selander forskare vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Eftersom ljudvågorna rör sig över en glidande skala där det lågfrekventa ljudet når in till fostret bör arbetsgivaren göra en bullermätning i samband med riskbedömning av den gravida medarbetarens arbetssituation.

Vissa yrken och arbetsmiljöer är mer utsatta för lågfrekventa ljud. Det kan till exempel gälla de som arbetar inom tung industri eller som musiker i en orkestrar. Arbetsmarknaden har också förändrats under åren och allt fler kvinnor i barnafödande ålder arbetar idag inom yrken som tidigare var klart mansdominerade och där man tidigare inte behövde tänka på eventuella risker vid graviditet.varen göra en bullermätning i samband med riskbedömning av den gravida medarbetarens arbetssituation.

– Det är viktigt att tänka på att utvärdera varje arbetsplats individuellt. Man måste komma ihåg att det finns flera faktorer som avgör om en kvinna kan jobba vidare som vanligt eller behöver omplaceras under graviditeten, säger Jenny Selander.

 

FAKTA

 om studien

Studien omfattar 1,4 miljoner barn födda i Sverige mellan 1986 och 2008. Uppgifter om kvinnans yrke, och arbete hämtades från Socialstyrelsens medicinska födelseregister och från register vid Statistiska centralbyrån och Försäkringskassan. Uppgifter om yrke användes för att koda exponeringen för buller under graviditeten i tre klasser, lågt buller (<75dBA), medelhögt (<75-84dBA) samt högt (>85 dBA). Uppgifter om påverkan på hörsel hämtade från Socialstyrelsens patientregister som visar diagnoser satta vid specialistutredninger.

Till studien

Ingrid Samuelsson

ingrid.samuelsson@prevent.se

Mer om Buller

Senaste om Forskning