Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du vill använda en checklista behöver du skapa ett konto eller logga in på prevent.se. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Till Mina sidor

Så använder du checklistorna

Våra checklistor

Sortera efter A-Ö Ö-A
 1. Slakterier, styckningsföretag charkuterier - Del 3 Charkuteri
 2. Slakterier, styckningsföretag och charkuterier - Del 2 Slakt och styckning
 3. Slakterier, styckningsföretag och charkuterier - Del 1 Allmän del
 4. Slipmaskiner

  Checklistan tar upp frågor om det finns instruktioner och rutiner kring användningen, om maskinens utformning och skydd med mera för ett riskfritt arbete.

 5. Smittrisker

  Checklistan innehåller frågor om vilka risker som kan finnas för smitta och hur riskerna hanteras i verksamheten.

 6. Snickerier
 7. Soprum och källsortering

  Checklistan innehåller frågor om hur soprummet är utformat, om det finns lämplig arbetsutrustning som används på rätt sätt med mera. Syftet är att skapa ett arbete i soprummet fritt från risker.

 8. Sprutlackering

  Checklistan tar upp frågor om hur arbetet organiseras och genomförs med tanke på kemiska hälsorisker med mera.

 9. Stegar och arbetsbockar

  Checklistan innehåller frågor om arbete på stege och arbetsbockar för att minska fallriskerna.

 10. Städning

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetsplatsen är utformad och om arbetstagarna har kunskaper för att kunna genomföra städarbetet på ett lämpligt sätt. Syftet är att skapa ett städarbete fritt från

 11. Svarv

  Checklistan tar upp frågor om det finns instruktioner och rutiner kring användningen, om maskinens utformning och skydd med mera för ett riskfritt arbete.

 12. Svets tillfälliga arbetsplatser - Del 1 till 7

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete.

 13. Svets tillfälliga arbetsplatser - 1. Arbetsledningen

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 14. Svets tillfälliga arbetsplatser - 2. För svetsaren

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 15. Svets tillfälliga arbetsplatser - 3. Arbetsplatsen

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 16. Svets tillfälliga arbetsplatser - 4. Fungerande rutiner

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 17. Svets tillfälliga arbetsplatser - 5. Svetsarnas kunskap om arbetsmiljö

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 18. Svets tillfälliga arbetsplatser - 6. Utrustning och skyddsutrustning

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 19. Svets tillfälliga arbetsplatser - 7. Kemiska produkter och transporter

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 20. Svetsning - Allmänt

  Checklistan tar upp frågor om arbetsmetod, kemiska hälsorisker och skyddsutrustning med mera vid svetsning.

 21. Svetsning med gas

  Checklistan tar upp frågor om utrustning och ventilation med mera vid gassvetsning.

 22. Svetsning tillfällig arbetsplats

  Checklistan tar upp frågor om rutiner och instruktioner med mera vid svetsning på en tillfällig arbetsplats.

 23. Svetsverkstäder - Del 1 till 5

  Chefen/arbetsledaren ska tillsammans med svetsaren använda checklistan vid planering och organisation av arbete i svetsverkstäder. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för chefen/arbetsledaren

 24. Svetsverkstäder - 1. Planering och organisation

  Chefen/arbetsledaren ska tillsammans med svetsaren använda checklistan vid planering och organisation av arbete i svetsverkstäder. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för chefen/arbetsledaren

Våra enkäter

OSA-enkäten

OSA-enkäten

Med hjälp av enkäten kan ni undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Till OSA-enkäten

Kostnadsfritt

Enkät om sexuella trakasserier

Enkät om sexuella trakasserier

Med hjälp av enkäten kan du undersöka de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare.

Till enkäten

Kostnadsfritt