Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du vill använda en checklista behöver du skapa ett konto eller logga in på prevent.se. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Till Mina sidor

Så använder du checklistorna

Våra checklistor

Sortera efter A-Ö Ö-A
 1. Personlig skyddsutrustning

  Checklistan innehåller frågor om behovet av lämplig personlig skyddsutrustning och hur den används.

 2. Personnel - Hiring company

  When you hire temporary staff, you and the staffing agency have a joint responsibility for the consultant's work environment. You and the staffing agency must reach an agreement about who is responsible

 3. Personnel - Staffing agency

  When you place temporary staff with a client, you and the hiring company have a joint responsibility for the consultant's work environment. You and the hiring company must reach an agreement about who

 4. Planering av byggnads- och anläggningsarbete

  Alla arbeten som behövs för att uppföra, underhålla och riva en byggnad eller en anläggning omfattas av föreskrifterna om Byggnads- och anläggningsarbete. Om man på ett fast driftställe uppför en ny

 5. Plåtslageriverkstäder
 6. Pressar och gradsaxar

  Checklistan är framtagen för att uppmärksamma de vanligaste olycksriskerna vid denna typ av arbete. Den ska användas för att bedöma riskerna i det dagliga arbetet, med produktion, verktygsbyten och

 7. Privattandvården

  Checklistan innehåller frågor om organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt miljöskydd. Observera att det även finns en checklista specifikt för smittrisker som baseras på AFS 2018:4.

 8. Reception

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetsplatsen med stol, bord, belysning och arbetshjälpmedel med mera är utformad. Den tar även upp frågor om hur arbetet organiseras avseende arbetsschema och risker

 9. Repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete

  Checklistan är lämplig att användas för att undersöka om arbetstagarna utför upprepat, ensidigt arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande.

 10. Restauranger och storkök

 11. Rutiner och instruktioner - Del 1 Allmänna

  Den här checklistan tar upp rutiner och instruktioner som verksamheten kan behöva upprätta. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en årlig genomgång av vilka rutiner som finns

 12. Rutiner och instruktioner - Del 2 Särskilda risker

  Den här checklistan tar upp rutiner och instruktioner som verksamheten kan behöva upprätta. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en årlig genomgång av vilka rutiner som finns

 13. Rutiner och instruktioner - Handeln

  Den här checklistan tar upp rutiner och instruktioner som verksamheten kan behöva upprätta. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en årlig genomgång av vilka rutiner som finns

 14. Rån - förebyggande arbete

  Checklistan innehåller frågor om hur skyddet mot rån har utformats i verksamheter med kontanthantering som till exempel butiker, restauranger med flera.

 15. Samordningsansvar fast driftställe

  Den här checklistan tar upp frågor om hur verksamheten hanterar sitt samordningsansvar på ett fast driftställe. Checklistan är lämplig att användas vid till exempel upprättandet av en rutin för samordningsansvaret

 16. Servicebilar - förare

  Denna checklista är tänkt att användas regelbundet av chef, skyddsombud och arbetstagare och är inriktad mot förarens kunskap om bil och last.

 17. Servicebilar - skyddsrond bil

  Denna checklista är tänkt att användas regelbundet av chef, skyddsombud och arbetstagare för att kontrollera bilens kondition så att förare och passagerare kan färdas så säkert som möjligt.

 18. Sexuella trakasserier

  Checklistan innehåller frågor om verksamhetens arbete för att minska riskerna för sexuella trakasserier. Den kan användas för att öka kunskapen om arbetsmiljö, sexuella trakasserier och lagkrav. Checklistan

 19. Skogsbruk - Arbete med motorsåg och röjsåg

  Checklistan är uppdelad i tre delar som kan användas var och en för sig: 1.Arbetsledning – frågor om organisation, rutiner, instruktioner, kunskaper/utbildning och utrustning. 2.Arbetsplatsen – frågor

 20. Skogsbruk - Maskinell avverkning och terrängtransport

  Checklistan är uppdelad i tre delar som kan användas var och en för sig: 1.Arbetsledning – frågor om organisation, rutiner, instruktioner, kunskaper/utbildning och utrustning. 2.Arbetsplatsen – frågor

 21. Skogsbruk - Plantering

  Frågor är anpassade utifrån planteringsarbete inom skogsbruk.

 22. Skogsbruk - Skogsplantskolor

  Checklistan är uppdelad i två delar som kan användas var och en för sig: 1.Arbetsledning – frågor om organisation, rutiner, instruktioner, kunskaper/utbildning. 2.Arbetsplatsen – frågor om arbetsplatsens

 23. Skogsbruk – Inför arbete på ny trakt

  Den här checklistan vänder sig till dig som arbetar i skogen och den är ett stöd för att lättare upptäcka risker innan arbete vid en ny trakt påbörjas. I och med att arbetsplatserna i skogen vanligtvis

 24. Skärvätskor - Minska risken för hud- och luftvägsbesvär

  Nedanstående frågor är utvecklade som ett stöd för att minska risken för hud- och luftvägsbesvär vid arbete med skärvätskor. Läs broschyren Arbeta med skärvätska, där finns förklaringar till frågorna

Våra enkäter

OSA-enkäten

OSA-enkäten

Med hjälp av enkäten kan ni undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Till OSA-enkäten

Kostnadsfritt

Enkät om sexuella trakasserier

Enkät om sexuella trakasserier

Med hjälp av enkäten kan du undersöka de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare.

Till enkäten

Kostnadsfritt