Hoppa till huvudinnehållet

Här finns Prevents enkäter

För att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan du använda Prevents enkäter. De är digitala och skickas enkelt ut till arbetsgruppen. Resultatet sammansställs automatiskt och bildar underlag för diskussioner om hur ni kan genomföra förbättringar på jobbet.

Prevents enkäter

Prevents enkäter har tagits fram för att kunna undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Enkäterna är digitala och kan enkelt skickas ut till en arbetsgrupp. Mindre arbetsgrupper på färre än sex anställda kan göra enkäterna tillsammans under ett möte.

Medarbetarundersökningen OSA-enkäten är Prevents mest använda enkät. Omkring 10 000 medarbetare svarar på den varje månad. 

Till OSA-enkäten

Våra enkäter

Leende kollegor i möte

OSA-enkäten

Med hjälp av OSA-enkäten kan ni undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Enkät om säkerhetskultur

God säkerhetskultur är att ha gemensamma attityder och kunskap för att skapa en säker arbetsplats. Använd enkäten för att undersöka er säkerhetskultur.

Enkät om sexuella trakasserier

Med hjälp av enkäten om sexuella trakasserier undersöker du de anställdas upplevelser. Den ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare.

Inkludo – ett digitalt spel

Vad är okej att säga och göra på jobbet? Använd era mobiler för at ta ställning till dilemman om jargong och kränkningar, och kom överens om hur ni vill ha det på er arbetsplats.

Frågor och svar om enkäterna

Administratören, det vill säga den person som skapat och skickat ut enkäten,  kan se enkätresultatet på sitt Prevent-konto via Mina sidor. Därifrån kan resultatet också delas med andra. Det går aldrig att se enskilda svar, utan bara en sammanställning av gruppens resultat. Av anonymitetsskäl behöver minst sex personer ha svarat på enkäten för att en sammanställning ska visas. Annars syns inget resultat.

  • Endast den e-postadress som anges när man skapar ett Prevent-konto, det vill säga administratörens e-postadress, samlas in och kopplas till resultatet.
  • Endast det samlade resultatet (sammanställningen) sparas på Prevents servrar. Enskilda resultat sparas inte.
  • Servrarna är placerade i Stockholm och hostas av Dustin.
  • Medarbetarnas svar är anonymiserade.
  • Prevent är personuppgiftsansvarig.

Läs mer om Prevents personuppgiftspolicy.

Enkäten kan göras på dator, mobil eller surfplatta i webbläsarna

  • Edge
  • Google Chrome
  • Firefox
  • Safari.

Edge är den webbläsare som våra användare tycker fungerar allra bäst, så testa att använda den om du får problem. 

Ja, om ni har använt enkäten tidigare kan du välja att jämföra med tidigare genomförda enkäter. Det finns en rullista på översiktssidan för resultatet, där du kan välja vilken enkät du vill jämföra med. 

OBS! Denna funktion blev tillgänglig den 5 december 2023, och du kan därför bara jämföra med enkäter som är skapade efter det datumet. 

Ja det kan du göra på Mina sidor. Där hittar du också en instruktion hur du gör sammanslagningen. 

Till Mina sidor